ΠΟΕ-ΟΤΑ: «Ανενεργή» η αξιολόγηση

Η δικαστική απόφαση που δεν είναι άμεσα εκτελεστή, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμη καμία απόφαση επιμερισμού, καθιστούν ουσιαστικά ανενεργή τη διαδικασία της αξιολόγησης, υποστηρίζει σε ανακοίνωσή της η ΠΟΕ- ΟΤΑ.

Όπως σημειώνει η Ομοσπονδία, σύμφωνα με τον νόμο για την αξιολόγηση, πρώτη απαραίτητη ενέργεια αποτελεί η έκδοση της πράξης επιμερισμού των ποσοστών. «Η έκδοση και αποστολή των πινάκων επιμερισμού αποτελεί προαπαιτούμενη ενέργεια, προκειμένου οι υπάλληλοι να συντάξουν τις εκθέσεις αυτοαξιολόγησης και οι αξιολογητές να συντάξουν τις εκθέσεις αξιολόγησης. Στην περίπτωση, λοιπόν, που δεν έχουν συνταχθεί ακόμα ή δεν έχουν αποσταλεί οι πίνακες επιμερισμού, οι αξιολογητές δεν δύνανται να προβούν σε αξιολόγηση των υπαλλήλων» ενώ ούτε οι υπάλληλοι «έχουν καμία υποχρέωση και καμία δυνατότητα να συντάξουν εκθέσεις αυτοαξιολόγησης» εξηγεί η ΠΟΕ-ΟΤΑ.