ΣτΕ: Νέοι οργανισμοί σε υπουργεία με την έγκριση σχετικών Π.Δ.

Νόμιμα έκρινε 11 από τα 16 σχέδια Προεδρικών διαταγμάτων με του νέους οργανισμούς των υπουργείων το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενώ έκανε ορισμένες παρατηρήσεις.

Ειδικότερα, ο νέος χάρτης της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, κατ΄ επιταγήν της μνημονιακής νομοθεσίας (Μνημόνιο ΙΙ – νόμος 4046/2012) έχει ήδη αποτυπωθεί στα 16 αυτά σχέδια των προεδρικών διαταγμάτων και οι σχετικές 11 γνωμοδοτήσεις των δικαστών διαβιβάστηκαν στα αρμόδια υπουργεία.

 

Με τους νέους οργανισμούς συστήνονται, αλλά και καταργούνται υφιστάμενες οργανικές θέσεις που πλεονάζουν στα διάφορα υπουργεία.

 

Το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ σε ορισμένα από τα 11 αυτά διατάγματα εντόπισε μερικές διατάξεις μη νόμιμες και υπεδείχθη από τους δικαστές οι επίμαχες διατάξεις να διαγραφούν από τα σχέδια προεδρικών διαταγμάτων.

 

Συγκεκριμένα οι διατάξεις που κρίθηκαν μη νόμιμες επί το πλείστον αφορούν στην κατανομή των οργανικών θέσεων και στην άμεση μετατροπή των υφιστάμενων προσωποπαγών θέσεων.

 

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ