Με πολυνομοσχέδιο κλείνει το μέτωπο των προαπαιτούμενων

Στην κατάθεση πολυνομοσχεδίου με το οποίο κλείνουν όλα τα προαπαιτούμενα αναφορικά με τη υπο-δόση του 1 δισ. ευρώ θα προχωρήσει την Πέμπτη το υπουργείο Οικονομικών.

 

Στο πολυνομοσχέδιο θα περιλαμβάνονται οι διατάξεις για τη συγχώνευση υπό το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) όλων των Επικουρικών Ταμείων και την εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος από 1.1.2015 για όλα τα Ταμεία που δεν ανήκουν αυτή τη στιγμή στο ΕΤΕΑ. Ακόμη, θα προβλέπεται η κατάργηση από την 1η Ιανουαρίου 2015 όλων των μη ανταποδοτικών χρεώσεων που χρηματοδοτούν τις επικουρικές συντάξεις Ταμείων.

Το πολυνομοσχέδιο θα εμπεριέχει και τις διατάξεις για τη χρηματοδότηση των κομμάτων και την παρακολούθηση των περιουσιακών τους στοιχείων με στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Σε αυτό θα περιλαμβάνεται και το σχέδιο διατάξεων του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 επιλεγμένους τομείς της οικονομίας στη βάση των προτάσεων του ΟΟΣΑ.

Ακόμη, διάταξη που θα περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο θα αποσαφηνίζει για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ότι το ποσό του φόρου μειώνεται στη βάση των αποδείξεων δαπανών για την αγορά αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών, όπως επίσης για ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη, ανεξαρτήτως του χρονικού σημείου υποβολής της δήλωσης.

Τέλος, το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών θα επιφέρει και κάποιες μικροαλλαγές στο καθεστώς του ΦΠΑ.