Ψάχνουν 29 δισ. ευρώ από φόρους μέσα σε διάστημα έξι μηνών -Από που θα γίνουν οι εισπράξεις

Στην είσπραξη των πολλαπλών φόρων του δεύτερου εξαμήνου του έτους επικεντρώνεται το οικονομικό επιτελείο για την επίτευξη των στόχων του προϋπολογισμού.

 

Αν και τα δημόσια έσοδα ξεπέρασαν τον στόχο που είχε τεθεί για το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου, ωστόσο η είσπραξη 29 δισ. ευρώ μέχρι τα τέλη του Δεκέμβρη δημιουργεί έντονες ανησυχίες τόσο στο υπουργείο Οικονομικών όσο και στην τρόικα, που διαπιστώνει χαλάρωση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού.

 

Από τα τέλη Ιουλίου που καταβάλλεται η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος μέχρι και τα τέλη Δεκεμβρίου που πληρώνονται τα τέλη κυκλοφορίας πρέπει να εισπραχθούν 29 δισ. ευρώ.

Το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στις εισπράξεις:

1. Του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων ύψους 4,45 δισ. ευρώ. Η πρώτη δόση καταβάλλεται τον Ιούλιο, η δεύτερη τον Σεπτέμβριο και η τρίτη και τελευταία τον Νοέμβριο.

2. Στην είσπραξη 2,97 δισ. ευρώ από τα νομικά πρόσωπα και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

3. Στην είσπραξη 2,65 δισ. ευρώ από τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Σημειώνεται ότι η πρώτη δόση του νέου ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων θα πληρωθεί στα τέλη Αυγούστου.

4. Απρόβλεπτος παράγοντας παραμένουν τα έσοδα από τους έμμεσους φόρους που στο πρώτο εξάμηνο του έτους παρουσιάζουν υστέρηση 353 εκατ. ευρώ.

Εφόσον τα έσοδα του προϋπολογισμού αποκλίνουν από τους στόχους που έχουν τεθεί, θα πρέπει να υπάρξει ισόποση μείωση των δαπανών προκειμένου να εκτελεσθεί με βάση τα όσα προβλέπονται στο Μνημόνιο.

Σύμφωνα πάντως με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού στο εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου καταγράφεται πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 707 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς ελλείμματος 1.511 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2013 και στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 635 εκατ. ευρώ.
 

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 20,64 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 65 εκατ. ευρώ ή 0,3% υψηλότερα του επικαιροποιημένου στόχου. Πιο συγκεκριμένα, οι κατηγορίες εσόδων που υπερέβησαν τον επικαιροποιημένο στόχο του εξαμήνου Ιανουαρίου – Ιουνίου 2014 είναι οι εξής:

• Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 143 εκατ. ευρώ ή 5,1%.

• Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 170 εκατ. ευρώ ή 18,9%.

• Oι φόροι στην περιουσία κατά 158 εκατ. ευρώ ή 13,6%,

• Οι λοιποί άμεσοι φόροι κατά 58 εκατ. ευρώ ή 5,6%,

• Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 26 εκατ. ή 10,4%,

• Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 166 εκατ. ευρώ ή 9,2%.

Αντίθετα, υστέρησαν:

• Ο φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 32 εκατ. ευρώ ή 3,7%,

• Οι άμεσοι φόροι Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (ΠΟΕ) κατά 47 εκατ. ευρώ ή 3,4%,

• Τα έσοδα από τον ΦΠΑ πετρελαιοειδών και ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 129 εκατ. ευρώ και 230 εκατ. ευρώ αντίστοιχα,

• Οι λοιποί ΕΦΚ κατά 45 εκατ. ευρώ ή 3,6%,

• Τα έσοδα προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης κατά 85 εκατ. ευρώ ή 44,6%.

• Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 26,034 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,19 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 23,67 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του επικαιροποιημένου στόχου κατά 1,24 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 943 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 2,36 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 44 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου και κατά 590 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

 

 

Πηγή: Καθημερινή