Καμπανάκι ΚΕΠΕ για τον φόρο στα τσιγάρα

Η Ελλάδα καταλαμβάνει την πρώτη θέση στη φορολόγηση των τσιγάρων μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ίδια στιγμή το λαθρεμπόριο… ζει και βασιλεύει, συρρικνώνοντας τα δημόσια έσοδα. Βασικό όμως αίτιο για τη διόγκωσή του είναι η υπερφορολόγηση των προϊόντων καπνού.

Αυτά είναι τα συμπεράσματα έρευνας του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), με την οποία κρούει τον κώδωνα του κινδύνου.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρει το «Έθνος», οι μελετητές του ΚΕΠΕ διαπιστώνουν ότι η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό συνολικού φόρου (Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και ΦΠΑ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο διαμορφώνεται στο 87,45% επί της μέσης λιανικής τιμής.

Το υπουργείο Οικονομικών με την πολιτική αυτή εισπράττει τα 3,14 ευρώ, όταν η αξία του πακέτου ανέρχεται 3,60 ευρώ. 

Το ΚΕΠΕ υποστηρίζει ότι η «συνταγή» της φορολογικής νομοθεσίας είναι καταστρεπτική για την εγχώρια βιομηχανία, καθώς έχασε ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην κατηγορία των φθηνών τσιγάρων. Η ριζική αλλαγή της δομής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης με μία σημαντική αύξηση του πάγιου στοιχείου και του ελάχιστου ΕΦΚ κατέστησαν το μεγαλύτερο μέρος του φόρου πάγιο, με τις επακόλουθες επιπτώσεις στη μείωση της διαφοράς της τιμής μεταξύ των ακριβών και φθηνών τσιγάρων.

Η τιμή ενός φθηνού πακέτου τσιγάρων αυξήθηκε κατά 45,4% την περίοδο 2009-2013 έναντι αύξησης 18,1% των ακριβών…

Η απόσταση που χώριζε τα φθηνά από τα ακριβά πακέτα τσιγάρων μειώθηκε στο 14,3% το 2013 από 40,7% το 2009. Στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι φέτος η διακίνηση λαθραίων τσιγάρων και καπνού ξεπερνά το 25% σε σχέση με τη νόμιμη αγορά, η οποία συνεχώς χάνει πελατεία λόγω του κόστους απόκτησης του προϊόντος.