Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο για τις επικουρικές συντάξεις

Περικοπές στις επικουρικές συντάξεις των αστυνομικών και των συνταξιούχων ιδρυμάτων του εμπορικού ναυτικού από την 1.1.2015, καθώς και μειώσεις στα εφάπαξ βοηθήματα των πολιτικών υπαλλήλων, όπως και των μετοχικών ταμείων στρατού, αεροπορίας, ναυτικού, προβλέπει το νομοσχέδιο – σκούπα που κατατέθηκε το απόγευμα της Τρίτης στη Βουλή.

Στις διατάξεις του, περιλαμβάνονται επίσης:

Ενταξη στη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και της Κεντρικής Διοίκησης ή του Δημοσίου ή του κράτους, συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Βουλής. Οι παροχές των φορέων αυτών θα προσαρμόζονται στο ύψος των εσόδων ώστε να μην υπάρχουν ελλείμματα.
Κατάργηση και άλλων φόρων υπέρ τρίτων πέραν αυτών που ήδη καταργήθηκαν με τον προηγούμενο νόμο. Πρόκειται για τους φόρους που χρηματοδοτούσαν τα επικουρικά ταμεία δημοσίων υπαλλήλων (τέως ΤΕΑΔΥ) και Ε.Τ.Α.Α. – Τομέας Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών.

Οι αλλαγές αυτές που αφορούν τα επικουρικά ταμεία, τα ταμεία εφάπαξ και τους πόρους χρηματοδότησή τους, αποτελούν τις πέντε διατάξεις αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας. 

Σύμφωνα με αυτές:

1. Από την 1.1.2005 οι τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης προσωπικού σωμάτων ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) και το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (T.E.A.Π.Ι.Ε.Ν.) εντάσσονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) και διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας του και τη γενικότερη νομοθεσία, όπως κάθε φορά ισχύουν. Αυτό σημαίνει ότι και τα ταμεία αυτά θα ακολουθούν πλέον τη «ρήτρα μηδενικού ελλείμματος», προσαρμόζοντας αναλόγως τις παροχές τους.

2. Ανάλογη εξέλιξη επιφυλάσσεται και για τα μετοχικά ταμεία Πολιτικών υπαλλήλων και ένστολων. Συγκεκριμένα στο νομοσχέδιο προβλέπονται τα εξής: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται μέχρι 31.12.2014, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, καθορίζονται οι τεχνικές παράμετροι από τις οποίες θα προκύπτει συντελεστής βιωσιμότητας ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία ετήσιων ελλειμμάτων λαμβάνοντας υπόψη και τις υποχρεώσεις που δημιουργούνται σε κάθε οικονομικό έτος, για το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), τους ειδικούς Κλάδους και Λογαριασμούς των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού (Μ.Τ.Σ., Μ.Τ.Α., Μ.Τ.Ν.) και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή τους. Το αρμόδιο Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμόζει την προσαρμογή των παροχών που απαιτούνται για να διασφαλιστεί ετησίως μηδενικό έλλειμμα στα ταμεία. Η μη εφαρμογή της προσαρμογής για το επόμενο οικονομικό έτος, συνεπάγεται την παύση του Διοικητικού Συμβουλίου».

3. Από 1.1.2015 σε όλους τους φορείς του δημοσίου – συμπεριλαμβανομένης του ταμείου της Βουλής – που χορηγούν εφάπαξ παροχές, υποχρεώνονται να εφαρμόσουν τον νέο τρόπο υπολογισμού της παροχής. Εναλλακτικά το νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα σε όσους κλάδους το επιθυμούν, να μετατρέψουν τα ταμεία τους σε ΝΠΙΔ – μέχρι τις 31.12.2014 – μετά από σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των κλάδων ασφαλισμένων και μετά από εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης. Στην περίπτωση αυτή θα εφαρμόζουν τη δική τους πολιτική παροχών.

4. Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η από 1.1.2015 κατάργηση κοινωνικών πόρων υπέρ φορέων – τομέων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας και συγκεκριμένα υπέρ του Ε.Τ.Ε.Α. (τ.Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) και του Ε.Τ.Α.Α.-Τομέας Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών.