Τράπεζα Θεμάτων με 4 ευρώ το κομμάτι! -Εκπαιδευτικοί θα αμείβονται για κάθε θέμα που εντάσσεται στη λίστα

Με συμβάσεις μίσθωσης έργου, εκπαιδευτικοί -εν ενεργεία και συνταξιούχοι, από δημόσιο και ιδιωτικό τομέα- θα αμείβονται για κάθε θέμα που θα εντάσσεται στη λίστα, και μάλιστα υπό καθεστώς πλήρους ανωνυμίας.

Ειδικότερα, όπως γράφει σήμερα η «Εφημερίδα των Συντακτών», την Τρίτη 29 Ιουλίου ο υπουργός Παιδείας Α. Λοβέρδος ενημέρωσε σε ειδική συνεδρίαση στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής για θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που αφορούν, ανάμεσα σε άλλα, την «ύλη της Α’ και της Β’ Λυκείου» και την «Τράπεζα Θεμάτων».

Παράλληλα, στις 28 Ιουλίου το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), το οποίο εποπτεύεται από το υπουργείο Παιδείας και είναι ο δικαιούχος της Πράξης (ΕΣΠΑ) «Τράπεζα Θεμάτων», προχώρησε σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των επιστημονικών επιτροπών της Τράπεζας Θεμάτων.

Το ΙΕΠ καλεί εν ενεργεία και συνταξιούχους, ιδιωτικούς και δημόσιους εκπαιδευτικούς, με αυξημένα προσόντα, προκειμένου να συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου, με τίμημα 4 ευρώ για κάθε θέμα που παράγεται ή αξιολογείται και εντάσσεται στην Τράπεζα Θεμάτων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα ονόματα των εκπαιδευτικών που θα επιλεγούν δεν είναι ανακοινώσιμα, σύμφωνα με τον νόμο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.