Το 14% των επιχειρήσεων που ελέγχθηκαν δεν έκοβε αποδείξεις

Το 14% των επιχειρήσεων που ελέγχθηκαν από την Εφορία εντοπίσθηκε με φορολογικές παραβάσεις μέσω κυρίως της μη έκδοσης αποδείξεων για παροχή υπηρεσιών και πωλήσεις προϊόντων, με τα μεγαλύτερα ποσοστά παραβατικότητας να καταγράφονται στις τουριστικές περιοχές.

 

Ειδικότερα, από τους επιτόπιους ελέγχους των εφοριών σε όλη τη χώρα, στο διάστημα από 7 Ιουλίου μέχρι 8 Αυγούστου, σε σύνολο 11.247 επιχειρήσεων, διαπιστώθηκαν από τα συνεργεία ελέγχων σε 1.562 από αυτές συνολικά 3.652 παραβάσεις.

 

Οπως αναφέρει το Εθνος, η παραβατικότητα εντοπίζεται κατά κύριο λόγο στη μη έκδοση ή την ανακριβή έκδοση στοιχείων και παραστατικών, καθώς από το σύνολο των 3.652 παραβάσεων οι 3.434 αφορούν τέτοιου είδους παραβάσεις, με το ποσοστό να ξεπερνά το 90%. Στις τουριστικές περιοχές της χώρας έλαβαν χώρα 7.045 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι, με τις επιχειρήσεις που υπέπεσαν σε παράβαση να φτάνουν τις 1.119. Σε 6.970 περιπτώσεις (ποσοστό 62% επί του συνόλου) ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με την εστίαση και τη διασκέδαση.

 

Υψηλή παραβατικότητα εμφάνισαν 434 επιχειρήσεις -πέραν των χώρων εστίασης/διασκέδασης- που σχετίζονται άμεσα με τον τουρισμό (ξενοδοχεία, εκμετάλλευσης παραλιών, ενοικίασης σκαφών, τουριστικά είδη κ.ά.), ενώ αρκετά χαμηλότερη ήταν η παραβατικότητα στις υπόλοιπες 3.843 επιχειρήσεις. Η μέση ποσοστιαία παραβατικότητα στην επικράτεια τις 5 αυτές εβδομάδες ήταν 13,89%.

 

Το υπουργείο Οικονομικών προαναγγέλλει συνέχιση και εντατικοποίηση των ελέγχων το αμέσως επόμενο διάστημα.