ΤτΕ: Αυξήθηκαν 29,4% οι αφίξεις τουριστών τον Ιούλο

Αύξηση κατέγραψαν το Ιούλιο 2014 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατά 345 εκατ. ευρώ ή 14,4%, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 2,744 δισ. ευρώ. Στα 5,46 δισ. το ταξιδιωτικό ισοζύγιο στο επτάμηνο. Αυξήθηκε 31% η κίνηση από Γαλλία, πτώση από Γερμανία.

 

Το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο τον Ιούλιο του 2014 εμφάνισε πλεόνασμα 2,553 δισ. ευρώ έναντι 2,218 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2013, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,1%, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

 

Ειδικότερα, αύξηση κατέγραψαν το μήνα Ιούλιο 2014 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατά 345 εκατ. ευρώ ή 14,4%, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 2,744 δισ. ευρώ έναντι 2,40 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2013.

 

Αύξηση παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές κατά περίπου 10 εκατ. ευρώ ή 5,1% (Ιούλιος 2014: 192 εκατ. ευρώ, Ιούλιος 2013: 182 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αφίξεων κατά 29,4% καθώς η μέση κατά ταξίδι δαπάνη μειώθηκε κατά 11,5%.

 

Σημειώνεται ότι οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 76,4% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και υπερκάλυψαν το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου (147,7%).

 

Την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2014, το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα 5,469 δισ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 4,807 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,8%. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 809 εκατ. ευρώ ή 13,8% σε σύγκριση με την αύξηση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 146 εκατ. ευρώ ή 13,7%. H αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αφίξεων κατά 20,8%, καθώς η μέση κατά ταξίδι δαπάνη μειώθηκε κατά 5,6%.

 

Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 53,8% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν το 50,8% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.

 


Ταξιδιωτικές Εισπράξεις


 

Τον Ιούλιο του 2014, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 14,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013. Αναλυτικότερα, αύξηση κατά 11,6% παρουσίασαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 (Ιούλιος 2014: 1.579 εκατ. ευρώ, Ιούλιος 2013: 1.415 εκατ. ευρώ). Οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 28 παρουσίασαν αύξηση κατά 176 εκατ. ευρώ ή 19% (Ιούλιος 2014: 1.098 εκατ. ευρώ, Ιούλιος 2013: 923 εκατ. ευρώ).

 

Η αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 ήταν αποτέλεσμα τόσο της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 93 εκατ. ευρώ ή 10,1% όσο και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 14,5% (Ιούλιος 2014: 568 εκατ. ευρώ, Ιούλιος 2013: 496 εκατ. ευρώ).

 

Ειδικότερα, όσον αφορά στις εισπράξεις από τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, αυτές από τη Γερμανία παρουσίασαν μείωση κατά 21,7% τον Ιούλιο 2014 έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2013 (Ιούλιος 2014: 267 εκατ. ευρώ, Ιούλιος 2013: 341 εκατ. ευρώ), ενώ αυτές από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 31% (Ιούλιος 2014: 224 εκατ. ευρώ, Ιούλιος 2013: 171 εκατ. ευρώ). Αύξηση κατά 14 εκατ. ευρώ ή 5,4% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, αύξηση κατά 13,4% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 286 εκατ. ευρώ, και οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 9,8% και διαμορφώθηκαν σε 105 εκατ. ευρώ.

 

Την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2014 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 13,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εισπράξεων από τους κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 κατά 15,9%, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 3,914 δισ. ευρώ, και δευτερευόντως στις εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 28 που διαμορφώθηκαν σε 2.555 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2014, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

 

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν σε 2,489 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 11,3%, και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν αύξηση κατά 25%. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 6,3% και διαμορφώθηκαν σε 855 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 25,3% και διαμορφώθηκαν σε 510 εκατ. ευρώ. Επίσης οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκαν σε 792 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 26,1%. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, αύξηση παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία κατά 4,1%, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 633 εκατ. ευρώ, και οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 13,8% και διαμορφώθηκαν σε 334 εκατ. ευρώ.

 


Εισερχόμενη Ταξιδιωτική Κίνηση


 

Η εισερχόμενη κίνηση τον Ιούλιο του 2014 διαμορφώθηκε σε 4.223 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 29,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013. Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα τόσο της αύξησης των αφίξεων από τις χώρες της ΕΕ των 28 κατά 24,5% όσο και της αύξησης των αφίξεων από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28 κατά 35,7%.

 

Αναλυτικότερα, οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν σε 1.282 χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 22,1%, και οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν επίσης αύξηση κατά 27,7% (Ιούλιος 2014: 1.005 χιλ., Ιούλιος 2013: 787 χιλ). Ειδικότερα, οι αφίξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 27,3%, οι αφίξεις από τη Γερμανία παρέμειναν σχετικά σταθερές, ενώ αυτές από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 8,5%. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, οι αφίξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 8,5% και διαμορφώθηκαν σε 294 χιλ. ταξιδιώτες και οι αφίξεις από τις ΗΠΑ εμφάνισαν αύξηση κατά 45,6% και διαμορφώθηκαν σε 90 χιλ. ταξιδιώτες.

 

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2014 αυξήθηκε κατά 20,8% και διαμορφώθηκε σε 10.487 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 8.685 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ των 28 διαμορφώθηκε σε 5.988 χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 20,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Επίσης οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28 διαμορφώθηκαν σε 4.499 χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 21,5%.

 

Οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 15,3% και οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 27,1%. Ειδικότερα, αύξηση εμφάνισαν οι αφίξεις από τη Γερμανία και τη Γαλλία κατά 1,3% και 19,4% αντιστοίχως, καθώς επίσης και οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο κατά 16,9%. Τέλος, αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, οι αφίξεις από τη Ρωσία παρουσίασαν αύξηση κατά 11,3% και διαμορφώθηκαν σε 676 χιλ. ταξιδιώτες και οι αφίξεις από τις ΗΠΑ παρουσίασαν αύξηση κατά 28,5% και διαμορφώθηκαν σε 293 χιλ. ταξιδιώτες.