Ολες οι συναλλαγές άνω 500 ευρώ μέσω τραπεζών

Διευκρινίσεις για την υποχρεωτική πληρωμή μέσω τραπεζικού συστήματος όλων των συναλλαγών, το ύψος των οποίων ξεπερνά τα 500 ευρώ, έδωσε με εγκύκλιο η γ.γ. Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνα Σαββαΐδου.

 

Η υποχρεωτική πληρωμή μέσω τραπεζικού συστήματος των συναλλαγών άνω των 500 ευρώ ισχύει από 01/01/2014, ενώ η εγκύκλιος που υπεγράφη πρόσφατα ξεκαθαρίζει τα εξής:

α) Γίνεται δεκτός ο λογιστικός συμψηφισμός αμοιβαίων απαιτήσεων άνω των 500 ευρώ ως τρόπος εξόφλησης, χωρίς να απαιτείται η χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής για την έκπτωση δαπάνης.

 

β) Η εκκαθάριση στην περίπτωση πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών για λογαριασμό τρίτου εξοφλείται με τραπεζικό μέσο πληρωμής, εφόσον το προς απόδοση ποσό μετά την αφαίρεση της προμήθειας του εντολοδόχου ξεπερνά τα 500 ευρώ.

γ) Αντιμετωπίζεται το πρόβλημα των πληρωμών σε ημέρες και ώρες πέραν του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. απομακρυσμένες περιοχές, πρόσωπα που δεν διαθέτουν τα μέσα για την ηλεκτρονική εκτέλεση τραπεζικών συναλλαγών κ.λπ.), όπου γίνεται δεκτό ότι αρκεί ο προμηθευτής να καταθέσει τις εισπράξεις σε μετρητά εντός δύο εργάσιμων ημερών.