Προσφυγές για την αξιολόγηση στο Δημόσιο

Στο «μικροσκόπιο» του Συμβουλίου της Επικρατείας μπαίνει αύριο η αξιολόγηση των δημοσίων και δημοτικών υπαλλήλων, καθώς συζητούνται προσφυγές διαφόρων φορέων και υπαλλήλων που προσβάλλουν το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο ως αντισυνταγματικό.

 

Η Ολομέλεια ΣτΕ θα εξετάσει προσφυγές που έχουν καταθέσει η ΑΔΕΔΥ, η ΠΟΕ-ΟΤΑ, σύλλογοι εργαζομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης διαφόρων περιοχών της χώρας, καθώς και μεμονωμένοι υπάλληλοι.

 

Στην εισήγησή του ο σύμβουλος Επικρατείας Μιχ. Βηλαράς αναλύει τις ρυθμίσεις τριών πρόσφατων νόμων (4250, 4275 και 4281/14) που αφορούν στην αξιολόγηση και αναφέρεται στα επιχειρήματα των προσφυγών.

 

Συγκεκριμένα οι προσφεύγοντας υποστηρίζουν ότι οι ρυθμίσεις του ν. 4250/14 παραβιάζουν τις συνταγματικές αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της αναλογικότητας.

 

Η ΑΔΕΔΥ

 

Η ΑΔΕΔΥ τονίζει ότι η κλιμάκωση των ποσοστών αξιολόγησης αντίκειται στην αρχή της αξιοκρατίας, γιατί εκ των προτέρων και χωρίς αντικειμενικά κριτήρια δέχεται ότι μόνο ένας συγκεκριμένος αριθμός υπαλλήλων μπορεί να πάρει συγκεκριμένη βαθμολόγηση (π.χ. μεταξύ 9 και 10, μεταξύ 7 και 8 κ.λπ.). Ακόμα υποστηρίζει ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των υπηρεσιακών μονάδων (αναμένεται έως το τέλος του 2014), ενώ δεν έχει προηγηθεί η στοχοθεσία για κάθε υπηρεσία και κάθε θέση.

 

Οι συνταγματικές ενστάσεις αφορούν και την επέκταση του μέτρου της αξιολόγησης στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ προσβάλλεται ως αντισυνταγματική η εφαρμογή του ν. 4250 αναδρομικά στις εκθέσεις αξιολόγησης του 2013, μολονότι υποβάλλονται το 2014.

 

Επίσης μια σειρά πράξεων προσβάλλονται ως ανυπόστατες και ακυρωτέες γιατί δεν δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση της Ολομέλειας ΣτΕ αναμένεται μέχρι τέλος του χρόνου και θα καθορίσει την τύχη του θεσμού της αξιολόγησης που έχει φέρει σε αντιπαράθεση τους υπαλλήλους με το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

 

Πηγή: Έθνος