Εξώδικη διαμαρτυρία του Συλλόγου Δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών ΒΕ στην BMW BANK για την μη τήρηση της Κοινοτικής Οδηγίας

Δημοσιεύθηκε: Thursday 09 Oct 2014 - 11:00

Τελευταία Ενημέρωση: 11:00