Ποιοι μπορούν να ενταχθούν σε 72 και 100 δόσεις

Το σύνολο των οφειλών ως τις 31/8/2014 κεφαλαιοποιείται και ρυθμίζεται με εκπτώσεις επί των προσαυξήσεων πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων.

 

  • Εφάπαξ εξόφληση της οφειλής, ποσοστό έκπτωσης 100%

 

  • Εξόφληση σε 12 μήνες, ποσοστό έκπτωσης 90% (εξετάζεται να είναι και 75%)

 

  • Εξόφληση σε 24 μήνες, ποσοστό έκπτωσης 70%

 

  • Εξόφληση σε 36 μήνες, ποσοστό έκπτωσης 60% (εξετάζεται και 65%)

 

  • Εξόφληση σε 48 μήνες, ποσοστό έκπτωσης 50% (εξετάζεται και 60%).

 

  • Εξόφληση σε 60 μήνες, ποσοστό έκπτωσης 40% (εξετάζεται και 55%)

 

  • Εξόφληση σε 72 μήνες, έκπτωση 30% (εξετάζεται και 50%).

 

Στη ρύθμιση των 100 δόσεων εντάσσονται κατ’ εξαίρεση οι συνολικές οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων μέχρι τις 15.000 ευρώ, χωρίς να προβλέπεται έκπτωση στις προσαυξήσεις και τα πρόσθετα τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις και με δόσεις που ξεκινούν από τα 50 ευρώ. 

 

Στη νέα ρύθμιση, μπορούν να ενταχθούν:

 

Όσοι είναι ήδη σε ρύθμιση, για το υπόλοιπο της οφειλής τους. Για παράδειγμα, οφειλέτης με 20.000 ευρώ χρέος στον ΠΑΕΕ που ξεκίνησε με ρύθμιση 56 δόσεων τον περασμένο Ιούνιο και έχει πληρώσει μέχρι σήμερα 4 δόσεις και 2.500 ευρώ, μπορεί να ενταχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων για το υπόλοιπο της οφειλής του, κατεβάζοντας σημαντικά το ποσό της μηνιαίας δόσης.

 

Όσοι ήταν σε ρύθμιση και βγήκαν εκτός ,μπορούν να υποβάλουν εκ νέου αίτηση και να επωφεληθούν με περισσότερες δόσεις. Για παράδειγμα, οφειλέτης που πλήρωσε 3 μήνες και βγήκε εκτός ρύθμισης μπορεί ανάλογα με το ποσό της οφειλής του να ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 ή μέχρι 72 δόσεων.

 

Όσοι δεν εντάχθηκαν σε καμία από τις ρυθμίσεις που είναι σε ισχύ. Εδώ ανήκει η πλειονότητα των οφειλετών και έχουν κάθε λόγο να τακτοποιήσουν τους λογαριασμούς τους με την εφοριά και με τα ασφαλιστικά ταμεία γιατί ίσως και να μην έχουν άλλη ευκαιρία.

 

Για την υπαγωγή των οφειλετών στη νέα ρύθμιση δεν θα ζητούνται εξαρχής εγγυήσεις και υποθήκες ακινήτων έναντι εξασφάλισης του συνολικού ύψους οφειλής τους. Ωστόσο η πρόσβαση στα περιουσιακά τους στοιχεία θα είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή και στην περίπτωση που εκπέσουν του δικαιώματός ρύθμισης, τότε θα ενεργοποιούνται τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

 

Με την ένταξη στη ρύθμιση:

 

  • Αναστέλλονται οι ποινικές διώξεις και αναβάλλεται η εκτέλεση ποινών για χρέη στα Ταμεία.

 

  • Αναστέλλονται οι διαδικασίες λήψεις αναγκαστικών μέτρων επί κινητής και ακίνητης περιουσίας.

 

  • Αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών.

 

 

Πηγή:  ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ