Στα 948,16 ευρώ η μέση μηνιαία σύνταξη

Περισσότεροι από 50.000 συνταξιούχοι προστέθηκαν στο συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο του 2014, σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «Ήλιος» του υπουργείου Εργασίας.

Παράλληλα, η απορρόφηση πόρων του κρατικού προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση του ασφαλιστικού κινείται απόλυτα εντός των στόχων που έχουν προϋπολογιστεί.

Αναλυτικότερα, τον Ιούνιο, προστέθηκαν 9.707 νέοι συνταξιούχοι, τον Ιούλιο 12.696, τον Αύγουστο 12.549, τον Σεπτέμβριο 19.812 και τον Οκτώβριο 15.169.

Τον Οκτώβριο, έγιναν επίσης 9.272 αναστολές συντάξεων, λόγω ληξιαρχικών μεταβολών (θανάτου, γάμου κ.λ.π.).

Σε ότι αφορά την έκθεση του συστήματος «ΗΛΙΟΣ» για τον Οκτώβριο του 2014, ο αριθμός των συνταξιούχων ανέρχεται σε 2.653.257 άτομα και ο συνολικός αριθμός των καταβαλλόμενων συντάξεων σε 4.491.514, εκ των οποίων οι 11.885 καταβάλλονται σε υπηκόους άλλων χωρών.

Η συνολική μηνιαία δαπάνη για συντάξεις τον μήνα Οκτώβριο, ανέρχεται σε 2.318.116.345,24 ευρώ. Η αντίστοιχη δαπάνη για το πρώτο δεκάμηνο του 2014, ανέρχεται σε 23.084.828.566,69 ευρώ, κινούμενη εντός των προγραμματισμένων στόχων της συνταξιοδοτικής δαπάνης και της απορρόφησης πόρων του κρατικού προϋπολογισμού για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Συγκεκριμένα, ενώ από τον προϋπολογισμό έχει προγραμματιστεί η απορρόφηση, έως τον Οκτώβριο του 83,33% της ετήσιας κρατικής επιχορήγησης των ασφαλιστικών ταμείων για το 2014, έχει απορροφηθεί το 83,39%.

Καθώς όμως το πληροφοριακό σύστημα Ήλιος συμπληρώνει ένα έτος από την έναρξη της λειτουργίας του, από τα ευρήματα προκύπτει ότι, ενώ ο αριθμός των συνταξιούχων μειώνεται οριακά, αντίστοιχα αυξάνεται, το μέσο εισόδημα από συντάξεις και η συνταξιοδοτική δαπάνη.

Συγκεκριμένα, ενώ ο αριθμός των συνταξιούχων από 2.714.000 τον Ιούνιο του 2013, έχει φθάσει τα 2.653.257 άτομα τον Οκτώβριο του 2014, το μέσο μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις, από 910 ευρώ τον Ιούνιο του 2013, βρίσκεται στα 948,16 ευρώ τον Οκτώβριο του 2014 και η μέση μηνιαία συνταξιοδοτική δαπάνη, από τα 2,270 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2013, έφθασε στα 2,318 δισ. τον Οκτώβριο του 2014.

Το μέσο μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις γήρατος εμφανίζει μικρή αύξηση και σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, που έφθανε στα 946,56 ευρώ. 

«Τα δύο τελευταία χρόνια με σχέδιο, οργάνωση και, κυρίως, πολλή δουλειά καταφέραμε να βάλουμε το ασφαλιστικό σε νέες, πιο στέρεες βάσεις. Το νοικοκυρέψαμε, αποκαταστήσαμε κραυγαλέες αδικίες, στρεβλώσεις και διαρροές, εμπεδώσαμε μια πιο υγιή ασφαλιστική συνείδηση σε πολίτες και επιχειρήσεις. Κυριότερα, όμως, ενισχύσαμε την εισπρακτική ικανότητα του συστήματος, φέρνοντάς το ξανά σε ταμειακή ισορροπία.

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν, το γεγονός ότι σε αυτούς τους πρώτους δέκα μήνες του 2014, η απορρόφηση πόρων του Κρατικού Προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση του ασφαλιστικού κινείται απόλυτα εντός των προγραμματισμένων στόχων, καθώς με προϋπολογισθείσα καταβολή 83,33% της συνολικής κρατικής επιχορήγησης των ασφαλιστικών ταμείων για το 2014, έχει απορροφηθεί το 83,39%.

Από την άλλη, βάζουμε οριστικό τέλος στην πολυνομία και στο δαιδαλώδες –κυριολεκτικά χαοτικό – θεσμικό περιβάλλον του ασφαλιστικού, σε έναν παραλογισμό πολυπληθών, αλληλεπικαλυπτόμενων και συχνά αντιφατικών μεταξύ τους ρυθμίσεων που ταλαιπωρούσαν για χρόνια ασφαλισμένους και ταμεία. Η κωδικοποίηση και απλοποίηση των 5.436 νόμων, διαταγμάτων και άλλων κανονιστικών πράξεων που εκτείνονται σε 38.495 σελίδες ρυθμιστικού περιεχομένου, θα ολοκληρωθεί το Νοέμβριο του 2015 και δεν πρόκειται να θίξει τις υφιστάμενες παροχές και παραμέτρους του ασφαλιστικού. Ωστόσο, αποκαλύπτοντας μικρές και μεγάλες, ενδεχομένως προκλητικές και «φωτογραφικές» εξαιρέσεις, θα βάλει μια διαχωριστική γραμμή για το μέλλον, για ένα δίκαιο και διαφανές ασφαλιστικό σύστημα που δεν θα διακρίνει τους συνταξιούχους σε «πληβείους» και «πατρικίους».

Ακόμη, με την αξιοποίηση του πληροφοριακού συστήματος «ΗΛΙΟΣ», προχωρούμε σε μια νέα δέσμη στοχευμένων διασταυρώσεων για την αποτύπωση των δικαιούχων, αλλά και τον εντοπισμό ενδεχόμενης παραβατικότητας σε πεδία, όπως π.χ. η παροχή οικογενειακών επιδομάτων σε συνταξιούχους, όπου η σχετική δαπάνη των 664.862 οικογενειακών επιδομάτων που παρέχονται σε συνταξιούχους 35 ασφαλιστικών φορέων ανέρχεται σήμερα στα 462 εκατ ευρώ ετησίως» είπε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.