Αρχαιολογικό μουσείο στα Σκόπια με κέρινα ομοιώματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Φιλίππου

Δημοσιεύθηκε: Sunday 19 Oct 2014 - 08:00

Τελευταία Ενημέρωση: 08:00