ΕΕ: Tο δημόσιο έλλειμμα της Ελλάδας, το 2013, διαμορφώθηκε στο 12,2% του ΑΕΠ και το χρέος στο 174,9% του ΑΕΠ

Δημοσιεύθηκε: Tuesday 21 Oct 2014 - 09:36

Τελευταία Ενημέρωση: 09:36