Αλλάζει το νομοθετικό πλαίσιο για την άδεια διαμονής πολιτών τρίτων χωρών για αγορά ακινήτων στην Ελλάδα

Δημοσιεύθηκε: Wednesday 22 Oct 2014 - 12:13

Τελευταία Ενημέρωση: 12:13