Τη μεγαλύτερη βελτίωση στην είσπραξη ΦΠΑ μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, εμφάνισε η Ελλάδα κατά την διετία 2011 – 2012

Δημοσιεύθηκε: Thursday 23 Oct 2014 - 13:05

Τελευταία Ενημέρωση: 13:05