Εξελέγησαν τα νέα μέλη της Ένωσης των Δικαστικών Λειτουργών του ΣτΕ

Κατά τις εκλογές στην Ένωση των Δικαστικών Λειτουργών, του Συμβουλίου της Επικρατείας, εξελέγησαν ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου: Ο σύμβουλος Επικρατείας, Ευθύμιος Αντωνόπουλος, οι πάρεδροι Ιωάννης Δημητρακόπουλος, Δημήτριος Τομαράς, Ιωάννης Παπαγιάννης και η εισηγήτρια Αικατερίνη Σούκη.

Μέσα στις επόμενες μέρες θα συγκροτηθεί σε σώμα του νέο Δ.Σ. της Ένωσης.