Φορολογικοί έλεγχοι «τρίτης γενιάς»-Τα νέα εργαλεία του υπουργείου Οικονομικών μετά την κατάργηση των τεκμηρίων

Νέα ελεγκτικά εργαλεία θα έχει στη διάθεση της η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων μετά την κατάργηση των τεκμηρίων το 2015.

 

Για κάθε φορολογούμενο δημίου ργείται οικονομικό και τραπεζικό προφίλ με στόχο αφενός να περιορισθεί η φοροδιαφυγή αφετέρου να γίνεται πλέον n φορολόγηση των εισοδημάτων με πραγματικά στοιχεία τα οποία προκύπτουν από τις τραπεζικές καταθέσεις, τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, τα ιδιωτικά σχολεία και γενικότερα με τις δαπάνες που πραγματοποιεί σε ετήσια βάση κάθε φορολογούμενος.

Το βασικό «όπλο» θα είναι το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο, το οποίο Θα τεθεί σε εφαρμογή τον επόμενο Απρίλιο. Με βάση το περιουσιολόγιο θα γίνεται ο ηλεκτρονικός έλεγχος του «πόθεν έσχες» για την ακίνητη και κινητή περιουσία εκατ. φορολογούμενων και θα παρακολουθούνται όλες οι συναλλαγές καθώς και n καταναλωτική συμπεριφορά των φορολογούμενων.

Ακόμα θα αξιολογείται το προφίλ επικινδυνότητας των φορολογούμενων με τη χρήση ολοκληρωμένου συστήματος μοριοδότησης (πόιντ σϊστεμ) της συναλλακτικής συμπεριφοράς σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας.

 

Με νέες ελεγκτικές μεθόδους αντικαθιστά τα τεκμήρια από το 2015 n Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Για κάθε φορολογούμενο δημιουργείται οικονομικό και τραπεζικό προφίλ με στόχο αφενός να περιορισθεί η φοροδιαφυγή, αφετέρου να γίνεται πλέον n φορολόγηση των εισοδημάτων με πραγματικά στοιχεία τα οποία προκύπτουν από τις τραπεζικές καταθέσεις, τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, τα ιδιωτικά σχολεία και γενικότερα με τις δαπάνες που πραγματοποιεί σε ετήσια βάση κάθε φορολογούμενος.

 

Μέχρι το τέλος Απριλίου του 2015 η εφορία θα διαθέτει το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο το οποίο θα περιέχει για κάθε φορολογούμενο πλήρη στοιχεία. Τα νέα ελεγκτικά εργαλεία για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, μετά την κατάργηση των τεκμηρίων είναι τα εξής:

 

Ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο.

 

Στο τέλος Απριλίου 2015 θα λειτουργεί πλήρως το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο με διευρυμένη βάση συγκέντρωσης πληροφοριών.

 

Στη διάθεση του υπουργείου Οικονομικών θα βρίσκονται τα περιουσιακά στοιχεία των φορολογούμενων όπως: ακίνητα, οχήματα, σκάφη, εναέρια μέσα μεταφοράς, μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια, εταιρικά μερίδια, καταθέσεις, συλλογές κ.λπ. με αυτόματη ενημέρωση μεταβολής στοιχείων φορολογίας κεφαλαίου. Με βάση το περιουσιολόγιο θα γίνεται ο ηλεκτρονικός έλεγχος του «πόθεν έσχες» για την ακίνητη και κινητή περιουσία εκατ. φορολογούμενων και θα παρακολουθούνται όλες οι συναλλαγές καθώς και n καταναλωτική συμπεριφορά των φορολογούμενων.

 


Στο τέλος Απριλίου 2015 θα λειτουργεί πλήρως το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο με διευρυμένη βάση συγκέντρωσης πληροφοριών.


Ηδη το υπουργείο Οικονομικών συγκεντρώνει – καταγράφει:

 

• Τις δαπάνες των φορολογουμένων για ασφάλιστρα σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά και τις αποζημιώσεις που λαμβάνουν οι φορολογούμενοι.

• Τις χρεώσεις σε πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες που πραγματοποιούν οι φορολογούμενοι.

 

• Τις δαπάνες τους για λογαριασμούς ΔΕΚΟ, όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύμα και το νερό ύδρευσης.

 

• Τους λογαριασμούς σταθερής και κινητής τηλεφωνίας που εξοφλούν οι φορολογούμενοι.

 

• Το ποσό των τόκων που εισπράττουν κάθε χρόνο οι φορολογούμενοι από προθεσμιακές καταθέσεις, τραπεζικούς λογαριασμούς και συμφωνίες επαναγοράς (repos).

 

• Τα δίδακτρα που καταβάλλουν οι φορολογούμενοι για ιδιωτικά σχολεία, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης και κολέγια.

 

• Τα στοιχεία κατόχων τραπεζικών λογαριασμών οι οποίοι εμφανίζουν συνολική χρέωση ή πίστωση άνω των 50.000 ευρώ.

 

• Τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό, αλλά οι κάτοχοι τους πραγματοποιούν συναλλαγές στην Ελλάδα.

 

Δημιουργία προφίλ οφειλέτη. Θα αξιολογείται το προφίλ επικινδυνότητας των φορολογούμενων με τη χρήση ολοκληρωμένου συστήματος μοριοδότησης (πόιντ σίστεμ) της συναλλακτικής συμπεριφοράς σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας.

 

Διασύνδεση Taxis με υπηρεσίες του Δημοσίου. Ο ελεγκτικός μηχανισμός θα συνδεθεί ηλεκτρονικά με το ΙΚΑ, τις τράπεζες, τα δικαστήρια, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, το κτηματολόγιο, υποθηκοφυλακεία κ.λπ.

 

Τα δεδομένα από τους φορείς θα χρησιμοποιηθούν αφενός κατά mm* I Με βάση ιο περιουσιολόνιο θα γίνεται ο ηλεκτρονικό; έλεγχος του «πόθεν έσχες» για την ακίνητη και κινητή περιουσία εκατ. φορολογούμενων.

τη διενέργεια των ελέγχων και των εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων αφετέρου για τη διαπίστωση του βιοτικού επιπέδου των φορολογούμενων με τη λειτουργία του περιουσιολογίου.

 

Εμμεσες τεχνικές ελέγχου.

 

Εχουν ενεργοποιηθεί από φέτος (για τον έλεγχο των φυσικών προσώπων) με αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με την κινητή και ακίνητη περιουσία και περιουσιακών στοιχείων που δείχνουν το επίπεδο διαβίωσης. Το υπουργείο Οικονομικών θα αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο στοιχείο που υποδηλώνει αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη.

 

Συγκεκριμένα με τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου θα προσδιορίζονται τα φορολογητέα εισοδήματα των φορολογουμένων, και συγκεκριμένα: • ανάλυση ρευστότητας του φορολογούμενου, • καθαρή θέση του φορολογούμενου, • ύφος των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά.

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω τεχνικές έχουν εξειδικευθεί με αποφάσεις και εγκυκλίους και χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο, κατά κύριο λόγο φυσικών προσώπων, από τα ελεγκτικά κέντρα για τα εμβάσματα κ.λπ.

 

Πηγή: Καθημερινή