«Μαύρη τρύπα» 62,4 δισ. € από ανείσπρακτες οφειλές

Δημοσιεύθηκε: Τετάρτη 12 Νοέ 2014 - 08:16

Τελευταία Ενημέρωση: 08:16

«Μαύρες τρύπες», σημαντικές αποκλίσεις σε δαπάνες και άλλα οικονομικά μεγέθη, αδυναμία ορθής αποτύπωσης οικονομικών στοιχείων κ.λπ. διαπιστώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΣ) για τον ισολογισμό και απολογισμό του κράτους για το 2013, εντοπίζοντας ταυτόχρονα μεγάλα προβλήματα στον εισπρακτικό μηχανισμό, με συνέπεια να αυξάνονται συνεχώς τα ανείσπρακτα υπόλοιπα.

 

Στην ετήσια έκθεση (διαδήλωση) του ΕΣ, που παρέδωσε χθες στον πρόεδρο της Βουλή Β. Μεϊμαράκη ο πρόεδρος ΕΣ Ν. Αγγελάρας, η Ολομέλεια ΕΣ υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των εισπρακτικών μηχανισμών του κράτους.

 

Παράλληλα τονίζει ότι πρέπει να επαναπροσδιοριστεί το καθεστώς επιβολής προστίμων και προσαυξήσεων, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ως προς την εισπραξιμότητά τους και ως προς την επίπτωσή τους στις οικονομικές καταστάσεις του κράτους.

 

Το ΕΣ επισημαίνει ότι υπόλοιπο που εκκρεμεί προς είσπραξη (αφορά, κυρίως, βεβαιωθέντες άμεσους και έμμεσους φόρους παρελθόντων ετών, προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές) αυξήθηκε έναντι του προηγούμενου οικονομικού έτους κατά 7,1 δισ. ευρώ φθάνοντας τα 62,4 δισ. € (34,28% του ΑΕΠ).

 

Μάλιστα το εισπρακτέο υπόλοιπο είναι στην πραγματικότητα πολύ μεγαλύτερο, αφού δεν έχουν συμπεριληφθεί ποτέ τα βεβαιωθέντα αλλά μη εισπραχθέντα έσοδα των τελωνείων, παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις του ΕΣ επί σειρά ετών ότι έτσι παραβιάζονται συνταγματικές διατάξεις και οι αρχές της ειλικρίνειας και ακρίβειας του προϋπολογισμού.

 

Οι πληρωμές (πραγματικές δαπάνες του προϋπολογισμού) έφθασαν τα 133,7 δισ., παρουσιάζοντας απόκλιση κατά 12,5 δισ. (10,31%) λόγω των αυξημένων αναγκών για επιχορηγήσεις σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (ΕΟΠΥΥ, ΤΠΔΥ), σε νοσοκομεία για εξοφλήσεις προηγουμένων ετών κ.λπ.

 

Το ΕΣ «χτυπάει καμπανάκι» ότι πρέπει να δοθεί βαρύτητα στον έλεγχο των ελλειμμάτων φορέων της γενικής κυβέρνησης, ιδίως στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης και υγείας, με αντιμετώπιση των αιτιών που τα δημιουργούν διαχρονικά και επαναλαμβανόμενα.

 

Επισημαίνει ότι στη χρηματοοικονομική επίδοση της Κεντρικής Διοίκησης παρουσιάστηκε έλλειμμα 20,1 δισ. (έναντι σημαντικού πλεονάσματος 124,6 δισ. το 2012) , ενώ βεβαιώθηκε και καταχωρίστηκε μόνο ένα πρόστιμο 4,7 δισ. € κατόπιν δικαστικής απόφασης στην «Ακρόπολη» Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ για τα δομημένα ομόλογα.

 

Για το δημόσιο χρέος το ΕΣ διαπιστώνει αύξηση κατά 16 δισ., επισημαίνοντας ότι αυξάνεται κάθε χρόνο ενώ συρρικνώνεται το ΑΕΠ. Η σχέση του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκε σε 176,25% έναντι 157,74% το 2012.

 

Το ΕΣ διαπίστωσε επιτάχυνση υλοποίησης του ΕΣΠΑ και αύξησης της απορροφητικότητας της συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης, αλλά προειδοποιεί ότι οι υπερβάσεις του συνολικού προϋπολογισμού έργων ΕΣΠΑ που έχουν αναληφθεί αποτελεί κίνδυνο ενδεχόμενης μελλοντικής δημοσιονομικής επιβάρυνσης.

 

Το ΕΣ εντόπισε ακόμα:

 

• Υστέρηση εσόδων (έναντι στόχων) στον ΦΠΑ από πετρελαιοειδή προϊόντα και λοιπές δραστηριότητες.

 

• Ελλειψη «μητρώου παγίων», με συνέπεια να μην απεικονίζεται λογιστικά ούτε η παραχώρηση ακινήτων του Δημοσίου.