Στα 4,79 δις ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου οι συνολικές οφειλές του κράτους

Στα 4,79 δις ευρώ ανήλθαν στο τέλος Σεπτεμβρίου οι συνολικές οφειλές του κράτους αυξημένες κατά 120 εκατ. ευρώ σε σχέση με το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2014 που είχαν διαμορφωθεί στα 4,67 δις ευρώ.

 

Ειδικότερα, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς προμηθευτές έφθασαν στα 4,08 δις ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου από 3,93 δις ευρώ στο τέλος Αυγούστου, ενώ οι επιστροφές φόρων που εκκρεμούσαν μειώθηκαν στα 713 εκατ. ευρώ από 745 εκατ. ευρώ.

 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα καταγράφηκε στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές να ανέρχονται στο τέλος Σεπτεμβρίου στα 2,3 δις ευρώ από 2,2 δις ευρώ τον Αύγουστο. Οι υποχρεώσεις των νοσοκομείων αυξήθηκαν στα 919 εκατ. ευρώ από 873 εκατ. ευρώ, των υπουργείων στα 283 εκατ. ευρώ από 265 εκατ. ευρώ, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) στα 356 εκατ. ευρώ από 344 εκατ. ευρώ και των νομικών προσώπων στα 198 εκατ. ευρώ από 189 εκατ. ευρώ.

 

Πηγή: Καθημερινή