Αύξηση των ετών ασφάλισης σε 20, χωρίς να θιγούν ώριμα δικαιώματα

Να «επισπεύσει» την αύξηση των απαιτούμενων ετών ασφάλισης από 15 σε 20, χωρίς ωστόσο να θιγούν ώριμα δικαιώματα, σχεδιάζει η ελληνική πλευρά. Η αρχική πρόταση προέβλεπε πως η αύξηση των ετών ασφάλισης θα αφορά όσους έχουν γεννηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 1975, ωστόσο τελικά φαίνεται πως αυτό θα αφορά όσους έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 1970 και μετά (υπάρχει και ένα εναλλακτικό σενάριο για το 1972).

 

Σημειώνεται πως όσοι ασφαλισμένοι επηρεαστούν από το μέτρο θα πρέπει να συμπληρώσουν 20ετία για να πάρουν τη βασική (360 ευρώ) και την αναλογική σύνταξη. Ωστόσο όσοι έχουν από 15 έως 20 έτη θα παίρνουν αναλογική σύνταξη, ενώ για λιγότερα από 15 χρόνια προβλέπεται το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.

 

Η νομοθεσία

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, όσοι έχουν 15 έτη ασφάλισης και θεμελιώνουν δικαίωμα από το 2013 και μετά δικαιούνται πλήρη σύνταξη στα 67 (αν προβλέπεται μειωμένη δίνεται στα 62). Με τις νέες ρυθμίσεις το όριο ηλικίας παραμένει σταθερό, αλλά αυξάνονται τα έτη ασφάλισης.

 

Οσον αφορά τα όρια ηλικίας, οι εκπρόσωποι της τρόικας έχουν ζητήσει να κλείσουν οι πόρτες εξόδου πριν από τη συμπλήρωση του 62ου έτους. Η ελληνική πλευρά προτείνει να διατηρηθούν οι ισχύουσες ρυθμίσεις για έξοδο πριν από τα 62 μέχρι και το 2018, ώστε να μην επηρεαστούν όσοι είναι ένα βήμα πριν από την έξοδο. Το θέμα αυτό αναμένεται να συζητηθεί και με τα τεχνικά κλιμάκια.

 

Τέλος, στο «μέτωπο» του ΕΚΑΣ δεν αποκλείεται η τελική πρόταση να οδηγεί στην εξοικονόμηση 100 με 120 εκατομμυρίων ευρώ (αρχικά στόχος ήταν να εξοικονομηθούν 80 εκατομμύρια). Το ΕΚΑΣ θα καταβάλλεται με νέο μαθηματικό τύπο και μεταξύ άλλων θα λαμβάνονται υπόψη τα εισοδηματικά κριτήρια (που θα γίνουν αυστηρότερα) αλλά και τα έτη ασφάλισης.