Ποιοι μιοθωτοί μπαίνουν υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ

Υποχρεωτικά θα ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ όσοι νέοι (για πρώτη φορά μετά την 1/1/93) ασφαλίζονται παράλληλα στο ΙΚΑ και στον ΟΑΕΕ εφόσον ως μισθωτοί ή ημερομίσθιοι εργάζονται σε εργοδότες για λιγότερες από 25 ημέρες τον μήνα με εξαίρεση τα… κενά λόγω επιδότησης ασθενείας ή τακτικής ανεργίας, άδειας κυήσεως, λοχείας ή γονικής άδειας ανατροφής τέκνων, εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών ή συμμετοχής τους σε απεργίες.

 

Τις έξι ρητές αυτές εξαιρέσεις -των ημερών που δεν θα συνυπολογίζονται στις 25 ημέρες τον μήνα- προβλέπει απόφαση που εξέδωσε ο υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Α. Μπέζας. Σύμφωνα με την απόφαση:

Δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού φορέα συνεχίζουν να έχουν οι παράλληλα απασχολούμενοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στον ΟΑΕΕ, μόνο εφόσον συμπληρώνουν 25 ημέρες ασφάλισης ανά μήνα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

 

Οι ασφαλισμένοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση επιλογής Ταμείου εντός έξι μηνών από το χρονικό σημείο κατά το οποίο δημιουργείται υποχρέωση ασφάλισης στο δεύτερο Ταμείο. Την ίδια υποχρέωση έχουν και αν αλλάξουν εργοδότη και υπάρξει κενό ασφάλισης μέχρι την επαναπρόσληψη.

 

Τα Ταμεία θα χορηγούν εξάμηνη εξαίρεση σε όσους δικαιούνται να ελέγξουν, αναδρομικά από τις 7 Απριλίου 2014 (ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε ισχύ ο νέος νόμος), όλες τις περιπτώσεις, ενώ θα ελέγχουν, στο εξής, όλες τις εξαιρέσεις που έχουν δοθεί.

 

Πηγή: Ημερησία