Έως τις 31 Ιανουαρίου οι κοινές αιτήσεις φοιτητών για τις αμοιβαίες μετεγγραφές

Έως τις 31 Ιανουαρίου, και’ εξαίρεση για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να υποβάλουν από κοινού αίτηση για αμοιβαία μετεγγραφή, με την προϋπόθεση ότι αμφότεροι θα εγγραφούν στο ίδιο εξάμηνο σπουδών. Από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, η κοινή αίτηση για αμοιβαία μεταφορά θέσης θα υποβάλλεται στο διάστημα μεταξύ 1ης και 30ής Σεπτεμβρίου.

 

Υπενθυμίζεται ότι, όπως περιγράφεται και στη σχετική υπουργική απόφαση, στις αμοιβαίες μετεγγραφές δεν υπάρχει ο περιορισμός «εισοδηματικού κριτηρίου ή κριτηρίου ποσόστωσης», ωστόσο δεν επιτρέπονται από και προς ΑΕΙ και ΤΕΙ των νομών Αττικής και θεσσαλονίκης.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλουν, εκτός από την κοινή αίτηση για μεταφορά της θέσης τους, η οποία κατατίθεται στις αντίστοιχες σχολές, και βεβαίωση εγγραφής από το τμήμα προέλευσης.

 

Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Φεβρουαρίου, οπότε και θα ανακοινωθούν από τις γενικές συνελεύσεις των τμημάτων υποδοχής τα ονόματα όσων λαμβάνουν την αμοιβαία μετεγγραφή. Σημειώνεται ότι όσοι φοιτητές μεταφέρουν αμοιβαία τη θέση τους έχουν το δικαίωμα να αναγνωρίσουν μαθήματα τα οποία έχουν διδαχθεί και στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο τμήμα προέλευσης.

Ως εκ τούτου, απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων αυτών και (εφόσον έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα περισσότερα μαθήματα του εξαμήνου) μπορούν να ενταχθούν σε διαφορετικό εξάμηνο από αυτό της εγγραφής τους.

 

Δείτε επίσης:

Οι ναυτιλιακές σπουδές προσφέρουν θέσεις εργασίας και ικανοποιητικές αμοιβές