Ρωσία: Εκποίηση μέρους του αποθεματικού της σε συνάλλαγμα για να στηρίξει την οικονομία

Δημοσιεύθηκε: Wednesday 14 Jan 2015 - 16:40

Τελευταία Ενημέρωση: 16:40