Συνυπαίτιος σε περίπτωση ατυχήματος ο συνοδηγός που μπαίνει σε αμάξι με μεθυσμένο οδηγό

Δημοσιεύθηκε: Tuesday 03 Feb 2015 - 19:30

Τελευταία Ενημέρωση: 19:30