Δεν «κόβονται» οι συντάξεις χηρείας σε ασφαλισμένους του ΟΓΑ

Καμία περικοπή σε συντάξεις χηρείας του Δημοσίου ή άλλων ταμείων δεν έχουν ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΟΓΑ.

 

Οπως ανακοίνωσε το Γενικό Λογιστήριο του κράτους, οι συντάξεις που καταβάλλει ο ΟΓΑ δεν εμπίπτουν στις διατάξεις περί επιζώντων συζύγων του άρθρου 13 του ν.3863/2010. Και με αυτό το δεδομένο, “οι επιζώντες σύζυγοι που λαμβάνουν σύνταξη και από τον Ο.Γ.Α. δεν χρειάζεται να υποβάλλουν στην υπηρεσία συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου βεβαίωση από το συγκεκριμένο Ταμείο, παρά μόνο συμπληρωμένη την υπεύθυνη δήλωση που τους έχει ταχυδρομηθεί”.

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

 

Από τις 20 Φεβρουαρίου του 2015, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους είχε ανακοινώσει ότι θα εφαρμόσει την ισχύουσα (σε όλα τα άλλα ταμεία) νομοθεσία για τις συντάξεις χηρείας που προβλέπει την καταβολή της σύνταξης στον επιζώντα χωρίς περιορισμούς για μία τριετία από την πρώτη του επομένου του θανάτου μήνα, εφόσον ο θάνατος επήλθε μετά την 20/7/2010 . Μετά την πάροδο της τριετίας, εφόσον ο επιζών σύζυγος εργάζεται ως μισθωτός ή αυτοαπασχολείται, η κατά μεταβίβαση σύνταξή του καταβάλλεται μειωμένη κατά 50% μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του και μετά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του κατά 30%. Στην περίπτωση που λαμβάνει και άλλη κύρια σύνταξη τότε ο παραπάνω περιορισμός γίνεται στην σύνταξη της επιλογής του.

 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

 

Εξαιρούνται από τους παραπάνω περιορισμούς οι επιζώντες σύζυγοι με αναπηρία 67% και άνω, η οποία προκύπτει από γνωμάτευση της Ανώτατης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε) και στους επιζώντες συζύγους που λαμβάνουν από το Δημόσιο (μαζί με την εκ μεταβιβάσεως) και από ατομικό τους δικαίωμα σύνταξη, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ.9 του άρθρου 4 του ν.3620/2007 με μειωμένη τη μία σύνταξη κατά 75% κατόπιν επιλογής τους ή πολεμική σύνταξη ή σύνταξη παθόντος στην υπηρεσία λόγω αυξημένου κινδύνου (ν.1977/1991) ή λόγω τρομοκρατικής ενέργειας (ν.1897/1990), όσοι απασχολούνται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή κατέχουν θέση αιρετού των οποίων οι θανόντες σύζυγοι ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά μετά την 1-1-1993.