Δεν έχουν δει ποτέ δουλειά πάνω από 300.000 άνεργοι

Πάνω από 900.000 Ελληνες είναι άνεργοι για πάνω από 12 μήνες, ενώ πλήρως αποκλεισμένοι από την αγορά εργασίας είναι ακόμη 300.000 και πλέον, κυρίως νέοι, που δεν έχουν καταφέρει να εργαστούν ποτέ, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το τέταρτο τρίμηνο του 2014.

 

Το διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου πέρυσι, ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 3.535.274 άτομα και των ανέργων σε 1.245.854, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Το ποσοστό ανεργίας ήταν 26,1%, έναντι 25,5% του προηγούμενου τριμήνου και 27,8% του αντίστοιχου τριμήνου 2013.

 

Το ποσοστό των ανέργων που δεν έχουν εργαστεί ποτέ στο παρελθόν, ανέρχεται στο 24,3% του συνόλου των ανέργων ενώ οι μακροχρόνια άνεργοι (αυτοί που αναζητούν από 12 μήνες και
άνω εργασία, ανεξάρτητα αν είναι «νέοι» ή «παλαιοί» άνεργοι), αποτελούν αντίστοιχα το 73,0%.

 

Η απασχόληση μειώθηκε κατά 1,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο ενώ αυξήθηκε κατά 1,6% σε σχέση με το ∆ ́ Τρίμηνο του 2013.

 

Ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 1,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μειώθηκε κατά 6,8% σε σχέση με το ∆ ́ Τρίμηνο του 2013.

 

Tο ποσοστό ανεργίας των γυναικών (29,6%) είναι σημαντικά υψηλότερο από των ανδρών (23,3%).

 

Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15-24 ετών (51,5%), το οποίο στις νέες γυναίκες φθάνει στο 56,9%.

 

Η κατανομή της ανεργίας, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο εκπαίδευσης, έχει ως εξής: το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται σε όσους έχουν πάει σε μερικές τάξεις του ∆ημοτικού (43,0%) ενώ ακολουθούν τα άτομα που δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο (41,0%).

 

Τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρούνται σε όσους έχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό (13,1%) και στους πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (19,8%).

 

Το ποσοστό ανεργίας των ατόμων με ξένη υπηκοότητα, είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων υπηκόων (31,7% έναντι 25,6%). Επίσης, το 71,4% των ξένων υπηκόων είναι οικονομικά ενεργό, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων το οποίο είναι 50,4%.

 

Σε επίπεδο Περιφέρειας το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στην Κεντρική Μακεδονία και τη ∆υτική Μακεδονία με 27,9%. Στον αντίποδα, το μικρότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στο Νότιο Αιγαίο με 16,9% και στο Βόρειο Αιγαίο με 20,5%.