Απεργία κηρύσσουν για την Παρασκευή οι έκτακτοι αρχαιολόγοι

Πανελλαδική εικοσιτετράωρη απεργία κηρύσσει ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.Ε.Κ.Α.) για την Παρασκευή 20 Μαρτίου. 

Οι έκτακτοι αρχαιολόγοι, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, ζητούν, μεταξύ άλλων, «αυτόνομο υπουργείο Πολιτισμού και στελέχωση του μόνιμου προσωπικού, σταθερή πληρωμή των μηνιαίων αποδοχών στα έργα ΕΣΠΑ, ανάκληση σχετικής υπουργικής απόφασης και προσμέτρηση στη μισθολογική εξέλιξη μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, άμεση καταβολή του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας, προσμέτρηση του συνόλου της προϋπηρεσίας στη μισθολογική και βαθμολογική τους εξέλιξη και τήρηση του αρχαιολογικού νόμου στα ιδιωτικά έργα για την προστασία των εργαζομένων και των αρχαιοτήτων».

Ο Σ.Ε.Κ.Α. καλεί τα μέλη του την ίδια ημέρα, στις 11 το πρωί, σε παράσταση διαμαρτυρίας, στο κτίριο του υπουργείου Πολιτισμού στην Αθήνα, στον Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου στην Κρήτη.