«Μαύρη τρύπα» 967 εκατ. στα έσοδα

Πρωτογενές πλεόνασμα 1,238 δισ. ευρώ παρουσίασε ο προϋπολογισμός το δίμηνο Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2015 έναντι πλεονάσματος 2,063 δισ ευρώ το αντίστοιχο δίμηνο του 2014 και στόχου για πλεόνασμα 1,411 δισ ευρώ. Αυτό προκύπτει από τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο δίμηνο, διάστημα στο οποίο σημειώθηκε σημαντική υστέρηση εσόδων 967 εκατομμύρια ευρώ.

 

Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης ανήλθε σε 194 εκατ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 487 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014 και του στόχου για έλλειμμα 70 εκατ. ευρώ. Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 7,790 δισ ευρώ παρουσιάζοντας υστέρηση κατά 967 εκατ. ευρώ ή 11,0% έναντι του στόχου.

 

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7,293 δισ ευρώ, μειωμένα κατά 1,173 δισ ευρώ ή 13,9 % έναντι του στόχου.

 

Το σύνολο των φορολογικών εσόδων ανήλθε στα 6,536 δισ ευρώ μειωμένο κατά 972 εκατ. ευρώ ή κατά 13,0% έναντι του στόχου.

 

Η υστέρηση οφείλεται στους άμεσους φόρους που την περίοδο του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2015 ανήλθαν στα 2,751 δισ ευρώ παρουσιάζοντας απόκλιση από το στόχο 643 εκατ. ευρώ ή 19,0%.

 

Ειδικότερα, σημαντική υστέρηση έναντι του στόχου είχαν:

 

– Ο Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 221 εκατ. ευρώ ή 17,2%,

– Οι φόροι στην περιουσία κατά 78 εκατ. ευρώ ή 10,3%,

– Οι άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 349 εκατ. ευρώ ή 46,8%.

Οι έμμεσοι φόροι διαμορφώθηκαν στα 3,784 δισ ευρώ μειωμένοι κατά 329 εκατ. ευρώ ή 8,0% έναντι του στόχου.

– O ΦΠΑ Πετρελαιοειδών είχε απόκλιση 57 εκατ. ευρώ ή 16,7%, ο ΦΠΑ Λοιπών είχε απόκλιση 220 εκατ. ευρώ ή 10,0% από τον στόχο και ο ΦΠΑ Καπνού υπερέβη το στόχο κατά 24 εκατ. ευρώ ή 36,9%

– Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων αυξήθηκε κατά 12 εκατ. ευρώ ή 1,8% έναντι του στόχου, οι λοιποί ΕΦΚ ήταν μειωμένοι κατά 58 εκατ. ευρώ ή 13,8% και τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων αυξήθηκαν κατά 32 εκατ. ευρώ.

– Οι έμμεσοι φόροι ΠΟΕ ήταν μειωμένοι κατά 48 εκατ. ευρώ ή 21,2%.

 

Τα λοιπά μη φορολογικά έσοδα υπερέβησαν το στόχο κατά 143 εκατ. ευρώ ή 18,0%.

 

Στην κατηγορία των μη τακτικών εσόδων, τα έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών ήταν μειωμένα κατά 115 εκατ. ευρώ ή 70,2%, ενώ τα έσοδα προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης υπερέβησαν το στόχο κατά 42 εκατ. ευρώ.

 

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 608 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 145 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (463 εκατ. ευρώ).

 

Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ανήλθαν σε 496 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 206 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

 

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 7,984 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 843 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

 

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7,746 δισ ευρώ και είναι μειωμένες κατά 731 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 591 εκατ. ευρώ και των ταμειακών δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα κατά 70 εκατ. ευρώ.

 

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014 κατά 623 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 7,5%, παρά το γεγονός ότι έχουν καταβληθεί επιπλέον 29 εκατ. για δαπάνες εκλογών, και 27 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας.

 

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων διαμορφώθηκαν σε 238 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 112 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (350 εκατ. ευρώ) και μειωμένες κατά 369 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.