Παίρνουμε τα μισά σε σχέση με τους πολίτες της Ευρωζώνης

Στα 14,6 ευρώ υπολογίζει το ωριαίο κόστος εργασίας στην Ελλάδα η Eurostat για τη χρονιά που πέρασε, αμετάβλητο σε σχέση με το 2013, κατατάσσοντας την χώρα μας στην «ουρά» των χωρών της Ευρωζώνης.

 

Στις χώρες που χρησιμοποιούν το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα η αντίστοιχη «επίδοση» έφτασε τα 29 ευρώ το 2014, ενώ για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ενωσης ήταν ελαφρά χαμηλότερα, στα 24,6%.

 

Οι συνθήκες ανταγωνιστικότητας στην ελληνική αγορά εργασίας δεν μεταβλήθηκαν σημαντικά το περασμένο έτος, καθώς το μη μισθολογικό κόστος ήταν στο 21,2% του συνόλου και αυξήθηκε οριακά, κατά 0,3%, σε σχέση με το 2013, όταν στην Ευρωζώνη η αντίστοιχη αύξηση ήταν της τάξης του 1,1% (στο 26,1%) και στην ΕΕ 1,4% (στο 24,4%).

 

Αναλύοντας τις αντίστοιχες ελληνικές επιδόσεις ανά κλάδο, η Ελλάδα είχε το 2014 τα παρακάτω ωριαία κόστη εργασίας (σε παρένθεση οι αντίστοιχοι μέσοι όροι στην Ευρωζώνη):

 

  • Επιχειρήσεις: 14,4 ευρώ (29,9)
  • Βιομηχανία: 15,6 ευρώ (31,8)
  • Κατασκευές: 12,7 ευρώ (25,6)
  • Υπηρεσίες: 14,2 ευρώ (28,0)
  • Αλλες δραστηριότητες (πλην Δημοσίου): 15,1 ευρώ (28,9)