Οδηγός για τη ρύθμιση οφειλών στα Ταμεία

Τα «μυστικά» για τη διαδικασία ένταξης στη ρύθμιση οφειλών, που τρέχει στα ασφαλιστικά ταμεία, καταγράφονται σε έναν αναλυτικό οδηγό του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Υπολογίζεται πως 850.000 οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα μέχρι το τέλος Απριλίου να τακτοποιήσουν τα χρέη τους προς τα Ταμεία με ευνοϊκούς όρους.

 

Με τη νέα ρύθμιση οι οφειλέτες μπορούν να καταβάλουν το σύνολο του ποσού με έκπτωση 100% επί των προσαυξήσεων και πρόσθετων τελών. Εναλλακτικά μπορούν να τακτοποιήσουν την οφειλή τους έως και σε 100 δόσεις, με το ποσοστό της έκπτωσης να κυμαίνεται από 50% έως 80%.

Στον οδηγό αναφέρονται τα εξής:

 

Ερώτηση: Τι κερδίζουν όσοι εγγραφούν στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Οφειλέτες;

Απάντηση: Οσοι εγγραφούν μπορούν:

 

  • Να πληροφορηθούν για το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη
  • Να λάβουν την Ταυτότητα Οφειλέτη για πληρωμή σε τράπεζες μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ
  • Να εξετάσουν εναλλακτικά σενάρια ρύθμισης των οφειλών
  • Να τακτοποιήσουν τις οφειλές μέσω Διαδικτύου
  • Να ενημερωθούν για τα ποσά που έχουν πιστωθεί στην καρτέλα, καθώς και για τα ακριβή ποσά οφειλών (εντός ή εκτός ρύθμισης) που είναι απαιτητά τη δεδομένη χρονική στιγμή

 

Ερώτηση: Ποιοι μπορούν να εγγραφούν στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες;

Απάντηση: Η υπηρεσία αφορά τους οφειλέτες του ΚΕΑΟ (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Οφειλετών του Κέντρου), καθώς και τους οφειλέτες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που δεν έχουν ενταχθεί στο ΚΕΑΟ.

 

Ερώτηση: Πώς γίνεται η εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Οφειλέτες;

Απάντηση: Η πιστοποίηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Οφειλέτες γίνεται μέσω Διαδικτύου και απαιτεί χρήση κωδικών TAXIS.

 

Ερώτηση: Μπορεί να ρυθμιστεί το σύνολο των οφειλών προς διαφορετικούς φορείς ή από διαφορετική αιτία υποβάλλοντας μία αίτηση ρύθμισης;

Απάντηση: Για καθυστερούμενες εισφορές διαφορετικών φορέων ασφάλισης (πχ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΟΑΕΕ) ή για τη ρύθμιση οφειλών στον ίδιο φορέα από διαφορετική αιτία (πχ. οφειλές κοινής επιχείρησης και οικοδομοτεχνικού έργου) απαιτείται υποβολή ξεχωριστής αίτησης ρύθμισης και ξεχωριστή απόφαση ανά Αριθμό Μητρώου Οφειλέτη (ΑΜΟ).

 

Ερώτηση: Πότε καταβάλλεται η πρώτη δόση και πότε οι επόμενες;

Απάντηση: Αν η αίτηση ρύθμισης υποβληθεί στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία ΚΕΑΟ ή Ταμειακή Υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η καταβολή της πρώτης δόσης διενεργείται άμεσα. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης ρύθμισης μέσω Διαδικτύου δίνεται προθεσμία πέντε ημερολογιακών ημερών από την υποβολή του αιτήματος η οποία δεν πρέπει να ξεπερνά την τελευταία εργάσιμη του μήνα υποβολής της αίτησης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται σύμφωνα με την καταληκτική ημερομηνία που προβλέπεται στην εκάστοτε ρύθμιση.

 

Ερώτηση: Τι είναι η Ταυτότητα Οφειλέτη;

Απάντηση: Πρόκειται για έναν 20ψήφιο αριθμό που είναι απαραίτητος για την καταβολή οφειλών μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ. Aποδίδεται κεντρικά σε κάθε Αριθμό Μητρώου Οφειλέτη του ΚΕΑΟ και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

 

Πηγή: Έθνος