Πάει για παράταση η προθεσμία για τις οφειλές

Δημοσιεύθηκε: Πέμπτη 16 Απρ 2015 - 07:08

Τελευταία Ενημέρωση: 07:08

«Παράθυρο» για την παράταση κατά έναν μήνα της προθεσμίας για εφάπαξ ή τμηματική πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Δημόσιο άνοιξε το υπουργείο Οικονομικών πριν ακόμη ενεργοποιηθεί η ρύθμιση.

 

Ειδικότερα, με τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή εξουσιοδοτείται ο υπουργός Οικονομικών να παρατείνει για χρονικό διάστημα μέχρι έναν μήνα τον καταληκτικό χρόνο καταβολής, δηλαδή την προθεσμία της 27ης Απριλίου 2015 για το σκέλος της ρύθμισης που προβλέπει ισόποση διαγραφή προσαυξήσεων για όσους καταβάλουν προκαταβολή ίση τουλάχιστον με το δεκαπλάσιο της ελάχιστης μηνιαίας δόσης που αναλογεί στην οφειλή τους.

 

Η παράταση κρίθηκε απαραίτητη δεδομένου ότι δεν έχει ανοίξει ακόμα η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για ένταξη στη ρύθμιση των 100 δόσεων, που αναμένεται να ανοίξει μέχρι τη Δευτέρα.

 

Οι οφειλέτες που θα πληρώσουν ως προκαταβολή ποσό βασικής οφειλής τουλάχιστον ίσο με το δεκαπλάσιο της ελάχιστης δόσης, δηλαδή τουλάχιστον 200 ευρώ, έχουν ισόποση απαλλαγή επί των συνολικών προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής του προγράμματος ρύθμισης που θα επιλέξουν.

 

Παράδειγμα

Για παράδειγμα, οφειλέτης με 5.000 ευρώ οφειλή, εκ των οποίων οι 3.000 ευρώ είναι το κεφάλαιο και οι 2.000 ευρώ προσαυξήσεις, αν καταβάλλει 1.000 ευρώ, τότε θα «σβηστούν» 1.000 ευρώ προσαυξήσεις και θα μείνει υπόλοιπο οφειλής 3.000 ευρώ που θα ρυθμιστεί σε έως 100 δόσεις.

 

Κατά την υποβολή του αιτήματος υπαγωγής ο οφειλέτης θα δηλώνει το ποσό που θα πληρώσει ως προκαταβολή. Το ποσό της προκαταβολής θα πρέπει να καταβληθεί εντός τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης.