Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Μαΐου

Την Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 θα πληρωθούν οι δικαιούχοι συνταξιούχοι του Ιδρύματος, τις συντάξεις του ΙΚΑ του μηνός Μαΐου 2015

 

Παράλληλα, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, την ίδια μέρα (29/4) θα καταβληθούν οι συντάξεις του Δημοσίου.

 

Mε την Σύνταξη μηνός Μαΐου 2015 για το Δημόσιο (κατάθεση την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Απριλίου 2015 29/4 ημέρα Τετάρτη) θα πληρωθούν για πρώτη φορά:

 

Πολιτικοί συνταξιούχοι: 

1) Υπουργεία Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Ανάπτυξης, πρώην ΥΕΝ Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Πολιτισμού υπάλληλοι Βουλής, ΕΥΠ, κύριο προσωπικό ΝΣΚ, ΓΓΤΠ, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ΕΘΙΑΓΕ, ΑΠΠΔ, ΕΡΤ (οι συνταξιοδοτούμενοι από το Δημόσιο)πρωτόκολλα μέχρι 30/11/2014

 

2) Υπουργείο Παιδείας (Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – καθηγητές ΑΕΙ)πρωτόκολλα μέχρι 22/07/2014 (όχι όλα)

 

3) Υπουργεία Οικονομικών, Εργασίας & Κοιν. Ασφάλισης, Εθνικής Άμυνας, υπάλληλοι ΕΛ ΣΤΑΤ, ΜΤΠΥ, ΡΑΕ, πολιτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό ΑΣΕΙπρωτόκολλα μέχρι 15/12/2014

 

4) Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ΥΠΕΚΑ, Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, υπάλληλοι Εθνικού Τυπογραφείου, Ταχ. Ταμιευτηρίου, ΥΠΑ,ΟΚΧΕ, Α.Α Συν. του Πολίτη ΑΣΕΠ, ΕΣΔΥ, ΟΠΑΔ (που υπάγονται στο Δημόσιο)πρωτόκολλα μέχρι 15/12/2014(*) για όσους έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου του Ταχ. Ταμιευτηρίου περ. δ της παρ.18α του αρθρου 4 του Ν.4151/2013 ισχύει άλλη σειρά.

 

5) Υπουργείο Παιδείας (Υπάλληλοι ΥΠΕΠΘ – εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης – καθηγητές ΤΕΙ) πρωτόκολλα μέχρι 22/07/2014

 

Υπάλληλοι των Ν.Π.Δ.Δ. και Ειδικών Κατηγοριών

 

1) Υπάλληλοι νοσοκομείων, πρωτόκολλα μέχρι 15/11/2014

 

2) Υπάλληλοι ΟΤΑ, πρωτόκολλα μέχρι 15/10/2014 (όχι όλα)

 

3) Υπάλληλοι παιδικών σταθμών, πρωτόκολλα μέχρι 30/11/2014 
Ιερείς, πρωτόκολλα μέχρι 30/11/2014

 

Επισημαίνεται ότι ορισμένες υποθέσεις που φέρουν πρωτόκολλα των παραπάνω ημερομηνιών και “χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης” είναι προς επεξεργασία και οι συντάξεις που σχετίζονται με αυτές, δεν θα πληρωθούν με τη σύνταξη του μηνός Μαΐου 2015.