Δικαιώθηκε η «Ελληνικός Χρυσός»

Δικαιώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός ΑΕ» σχετικά με προσφυγή της που αφορούσε την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων για τη μονάδα εμπλουτισμού μεταλλευμάτων, στις Σκουριές Χαλκιδικής.

 

Το Ε’ τμήμα ΣτΕ, κάνοντας δεκτή σχετική αίτηση της εταιρείας, ακύρωσε απόφαση που είχε εκδώσει τον Ιούλιο του 2013 η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, «μπλοκάροντας» τότε αίτημα για έγκριση παρέκκλισης ως προς το ύψος των αναγκαίων κτιριακών εγκαταστάσεων του εργοστασίου.

 

Η «Χρυσός ΑΕ» είχε προσκομίσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που τεκμηρίωναν την ανάγκη να εγκριθεί η σχετική παρέκκλιση, λόγω του ύψους συγκεκριμένων μηχανημάτων απαραίτητων για την επεξεργασία των μεταλλευμάτων συνυποβάλλοντας και την απόφαση που ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους. Ωστόσο, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού αρνήθηκε να χορηγήσει τη σχετική άδεια, απορρίπτοντας το αίτημα με αιτιολογίες που αφορούν τις προϋποθέσεις δόμησης σε έκταση με ελάχιστο πρόσωπο 25μ. σε κοινόχρηστο δρόμο κλπ.

 

Ακύρωση

Το ΣτΕ ακύρωσε ως μη νόμιμη την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, επισημαίνοντας την εσφαλμένη αιτιολογία της. Το ανώτατο δικαστήριο δέχθηκε (1449/15) ότι η νομοθεσία δεν καθιερώνει διακριτική ευχέρεια, αλλά δέσμια αρμοδιότητα της πολεοδομικής αρχής να εγκρίνει την παρέκκλιση, στις περιπτώσεις που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση μεταλλευτικής δραστηριότητας.

 

Κατά το ΣτΕ, για την ανέγερση τέτοιων εγκαταστάσεων έχει εφαρμογή ο Μεταλλευτικός Κώδικας (και όχι η νομοθεσία για την αρτιότητα και οικοδομησιμότητα των εκτός σχεδίου γηπέδων), ο οποίος προβλέπει τη χορήγηση παρεκκλίσεων από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και εξακολουθεί να ισχύει αφού δεν καταργήθηκε με τον ν. 3982/11. Ετσι, η αίτηση της εταιρείας -καταλήγει το ΣτΕ- απορρίφθηκε με μη νόμιμη αιτιολογία και συνεπώς η υπόθεση «πρέπει να αναπεμφθεί στη Διοίκηση για να ενεργήσει τα νόμιμα».

 

Πηγή: Έθνος