Πρόστιμα έως 500 ευρώ σε όσους δεν έφεραν δικαιολογητικά δηλώσεων

Δημοσιεύθηκε: Τετάρτη 29 Απρ 2015 - 07:27

Τελευταία Ενημέρωση: 07:27

Αντιμέτωποι με την επιβολή προστίμων από 100 έως και 500 ευρώ βρίσκονται τώρα οι φορολογούμενοι οι οποίοι, ενώ είχαν κληθεί από την Εφορία να προσκομίσουν για έλεγχο δικαιολογητικά των φορολογικών δηλώσεων, δεν το έπραξαν.

 

Με εγκύκλιό της, η Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) δίνει εντολή στις ΔΟΥ να κοινοποιηθούν στους φορολογούμενους αυτούς πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος συνοδευόμενες με πράξεις επιβολής προστίμων επειδή δεν ανταποκρίθηκαν στις προσκλήσεις της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή στοιχείων, προκειμένου να ελεγχθεί η ειλικρίνεια των φορολογικών τους δηλώσεων. Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

 

Από την 1 Ιανουαρίου 2014 και μετά ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ν. 4174/2013). Συνεπώς για όσους φορολογούμενους έχουν κληθεί να προσκομίσουν για έλεγχο στις ΔΟΥ τα δικαιολογητικά των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που υπέβαλαν ηλεκτρονικά για το 2014 ή και για προηγούμενα έτη, αλλά δεν το έπραξαν:

 

Οι ΔΟΥ θα εκδώσουν τις εκκρεμούσες πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου, με βάση όσα στοιχεία έχουν στην διάθεση τους, και θα τις κοινοποιήσουν στους φορολογούμενους πιθανότατα ταχυδρομικά.

 

Μαζί με τις πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, οι ΔΟΥ θα εκδώσουν και θα κοινοποιήσουν στους συγκεκριμένους φορολογουμένους αποφάσεις επιβολής προστίμων. Τα πρόστιμα αυτά θα ανέρχονται σε 100 ευρώ για όσους φορολογουμένους δεν είναι υποχρεωμένοι να τηρούν φορολογικά βιβλία (μισθωτούς, συνταξιούχους, εισοδηματίες, αγρότες ειδικού καθεστώτος κ.λπ.), σε 250 ευρώ για όσους είναι επιτηδευματίες και τηρούν απλογραφικά βιβλία και σε 500 ευρώ για όσους είναι επιχειρηματίες και υποχρεούνται στην τήρηση διπλογραφικών βιβλίων.

 

Η διαδικασία αυτή θα εφαρμοστεί για όλες τις περιπτώσεις που εκκρεμούν εκκαθαρίσεις φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων.