Υπ. Υγείας: Δωρεάν περίθαλψη για ανασφάλιστους πολίτες

Δωρεάν και πλήρεις παροχές περίθαλψης αποκτούν οι ανασφάλιστοι πολίτες. Με βάση ειδικό μητρώο που δημιουργείται και ανεξάρτητα από εισοδηματικά κριτήρια, το υπουργείο Υγείας θα τους χορηγεί ειδικό βιβλιάριο ανασφάλιστου.

 

Με αυτό θα έχουν φαρμακευτική, οδοντιατρική περίθαλψη και πρόσβαση σε όλες τις δημόσιες δομές Υγείας και αποκατάστασης, όπως έχουν σήμερα οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ, ακόμη και σε ιδιωτικές, όταν δεν είναι δυνατή η αντιμετώπισή τους στο Δημόσιο.

 

Τα παραπάνω προβλέπονται, μεταξύ άλλων, σε Κοινή Υπουργική Απόφαση, την οποία έθεσε σε δημόσια διαβούλευση ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός. Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 11 Μαΐου και θα ακολουθήσει η εφαρμογή όσων προβλέπονται στην απόφαση.

 

Οι ανασφάλιστοι αποκτούν δικαίωμα περίθαλψης στα δημόσια και πανεπιστημιακά νοσοκομεία, στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας, στα Κέντρα Υγείας και στις δομές του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ).Δικαιούχοι νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης είναι όσοι δεν τη δικαιούνται άμεσα ή έμμεσα από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα, διαμένουν νόμιμα στη χώρα και διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα διαμονής.

 

Σε περίπτωση ύπαρξης ασφάλισης Υγείας, μπορεί παράλληλα να χορηγηθεί βιβλιάριο Υγείας ανασφάλιστου, μόνον εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας που χρήζει άμεσης νοσηλευτικής ή συνεχούς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή εγκυμοσύνη και εφόσον αυτό δεν καλύπτεται από την υπάρχουσα ασφάλιση, τηρουμένων και των λοιπών προϋποθέσεων.

 

Πρόσβαση στις δωρεάν υπηρεσίες έχουν οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και δικαιούχοι επικουρικής προστασίας), όσοι δεν έχουν ιθαγένεια και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα).

 

Δικαιούχοι παροχών είναι όσοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ασφαλιστικών ταμείων και τα προστατευόμενα μέλη, αλλά δεν δικαιούνται παροχές από αυτά λόγω χρεών, καθώς και παιδιά έως 18 ετών, εφόσον είναι ανασφάλιστα ή δεν δικαιούνται παροχές. Καλύπτονται επίσης ανάπηροι που φιλοξενούνται σε δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας, άτομα με αναπηρία 67% και άνω και άτομα που φιλοξενούνται σε θεραπευτικές κοινότητες για απεξάρτηση.

 

Το βιβλιάριο θα χορηγείται σε μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας, σε λογοτέχνες, μουσικούς και στα μέλη των οικογενειών τους (ανεξαρτήτως ιθαγένειας), σε Ελληνες μοναχούς και μοναχούς και λαϊκούς της Ιεράς Μονής Σινά και κληρικούς των Πατριαρχείων, αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και τραυματίες πολέμου. Για την έκδοσή του μπορεί να διενεργείται κοινωνική έρευνα με τη συνδρομή της Υπηρεσίας Πρόνοιας του οικείου δήμου. Στο πλαίσιο της κοινωνικής έρευνας, μπορεί να ζητηθεί οποιοδήποτε στοιχείο κριθεί αναγκαίο.

 

Οι κάτοχοι του βιβλιαρίου δικαιούνται πλήρη νοσηλεία σε κλίνες γ’ θέσης, χορήγηση εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής περίθαλψης για την αντιμετώπιση ή θεραπεία των χρόνιων παθήσεων.

 

Δικαιούνται, επίσης, παροχές μαιευτικής περίθαλψης – ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, πράξεις αποκατάστασης (φυσικοθεραπείες, λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, ψυχοθεραπείες), διακομιδή με πλωτά, εναέρια και λοιπά μηχανοκίνητα μέσα του ΕΚΑΒ, ιατρικά βοηθήματα και αναλώσιμα και μετάβαση για νοσηλεία ή θεραπεία στο εξωτερικό.

 

Πηγή: Έθνος