Τον Ιούνιο ξεκινάει το πρόγραμμα κατάρτισης και πρακτικής άσκησης σε εξωστρεφείς επιχειρήσεις για 3.600 ανέργους νέους

Δημοσιεύθηκε: Monday 04 May 2015 - 18:00

Τελευταία Ενημέρωση: 18:00