Με νέα υποβάθμιση της Ελλάδας απειλεί η Moody’s

Με νέα υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας απειλεί εμμέσως πλην σαφώς η Moody’s την Ελλάδα, επικαλούμενη επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών στη χώρα μας, σε συνδυασμό με την πολιτική αβεβαιότητα.

 

Σε νέο του report, ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης, αφού εξηγεί τους λόγους για τους οποίους προχώρησε σε υποβάθμιση της ελληνικής οικονομίας, υπογραμμίζει ότι ο κίνδυνος να υπάρξει κάποιο ατύχημα που θα οδηγήσει σε χρεοκοπία τη χώρα έχει αυξηθεί σημαντικά.

Σύμφωνα με την Moody’s, ο κίνδυνος αυτός συνδέεται με παράγοντες όπως ο συγκερασμός των διαφορετικών απόψεων στο εσωτερικό της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά και η ψήφιση τυχόν ενδιάμεσης συμφωνίας από τη Βουλή, που θα μπορούσε να αποτελέσει μία νέα δοκιμασία για την κυβερνητική συνοχή και ισχύ.