ΤΕΛΙΚΟ_εξώφυλλο-πρακτικών-Εταιρείας-Λογοτεχνών-Λεμεσού-Β.Μ.