ΤΕΛΙΚΟ_εξώφυλλο πρακτικών Εταιρείας Λογοτεχνών Λεμεσού Β.Μ.