Ο Χαράλαμπος Περβανάς στο Alpha radio Καβάλας

Ο Πρόεδρος του συλλόγου δανειοληπτών και προστασίας καταναλωτών Βορείου Έλλάδος Χαράλαμπος Περβανάς στο Alpha radio Καβάλας (30.5.2020).