Τι είναι οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και ποια τα πλεονεκτήματα τους για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας;

Δημοσιεύθηκε: Δευτέρα 13 Οκτ 2014 - 11:06

Τελευταία Ενημέρωση: 11:06