Κ. Ζαχαριάς: “Οι περισσότερες συστημικές τράπεζες έχουν πια ένα δημόσιο χαρακτήρα,με την έννοια της ιδιοκτησίας κεφαλαίων”

Δημοσιεύθηκε: Tuesday 26 May 2015 - 07:05

Τελευταία Ενημέρωση: 07:05