Ο καλλ. Διευθ. του Φεστιβάλ Αθ. Κολαλάς, η Πρόεδρος του ΚΠΜΚ Άννα Μυκωνίου, ο Δήμαρχος Κων. Ζέρβας