Απειλούνται δανειολήπτες από τη συγχώνευση των bad bank

ΦΩΤΟ: REUTERS/ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: REUTERS/ΑΡΧΕΙΟΥ

Η επικείμενη συγχώνευση των bad bank κρύβει αρκετά σκοτεινά σημεία που αποβαίνουν εις βάρος των δανειοληπτών. Όπως διαβάζουμε σε σημερνά δημοσιεύματα, ένα από αυτά είναι ότι αν κάποιος δανειολήπτης έχει ένα υγιές και ένα προβληματικό δάνειο μπορούν να μεταβιβαστούν και τα δύο δάνεια στην εταιρία διαχείρισης κόκκινων δανείων. Κι αυτό γιατί, οι bad bank στην Ελλάδα είναι ο εν λειτουργία μηχανισμός ενεργητικής διαχείρισης των κόκκινων δανείων.  Είναι δηλαδή εταιρίες διαχείρισης προβληματικών ή μη εξυπηρετούμενων δανείων. Όλες αυτές διαχειρίζονται περί τα 12-12,5 εκατ. ευρώ και από τον Ιανουάριο του 2016 θα συγχωνευτούν.

Με βάση τον σχεδιασμό η συγχώνευση δεν θα έχει την μορφή της ενιαίας νομικής οντότητας αλλά όλες οι bad bank της ΑΤΕ, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, της Proton bank κ.α. θα ενταχθούν υπό την ομπρέλα ενός γενικού εκκαθαριστή που μάλλον θα είναι εταιρία και θα παραμείνουν επικεφαλής εκκαθαριστές οι υφιστάμενοι εκκαθαριστές των bad bank.

Το θέμα που προκύπτει όμως είναι γιατί τράπεζες που έχουν κλείσει διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια. Για παράδειγμα, η ΑΤΕ στέλνει ειδοποιήσεις σε δανειολήπτες της, με τις οποίες τους καλεί να προσέλθουν για ρύθμιση των οφειλών τους. Και σημειώνει ότι: «Οι οφειλές σας έχουν παραμείνει στο  ενεργητικό της ΑΤΕ ΥΕΕ, με βάση σχετικές αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος (αποφάσεις υπ’αριθμ. 46/27-07-2012 και 4/27-7-2012 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης). Δεδομένου ότι οι οφειλές σας παραμένουν σε ληξιπρόθεσμη κατάσταση για χρονικό διάστημα άνω των 10 ημερών, η ΑΤΕ ΥΕΕ δικαιούται κατά νόμο να διαβιβάσει τα δεδομένα σας σε μία από τις Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών, οι οποίες λειτουργού νόμιμα …».

Αυτές οι εταιρείες όμως δεν έχουν δικαίωμα είσπραξης δανείων, αλλά μόνο ενημέρωσης των δανειοληπτών. Πρόκειται λοιπόν για Εταιρείες Ενημέρωσης των δανειοληπτών. Οπότε εν γνώσει της η ΑΤΕ ΥΕΕ, συνειδητά και με δόλο χρησιμοποιεί απειλητικά και εκφοβιστικά αυτές τις εταιρείες των οποίων ο ρόλος δεν συνάδει με καμία εισπρακτική δραστηριότητα, αλλά ο ρόλος τους είναι μόνο ενημερωτικός. Πέραν του απειλητικού ύφους που έχει η χρήση αυτών των εταιρειών, η ΑΤΕ ΥΕΕ ομολογεί ότι έχει παραβιάσει τα προσωπικά δεδομένα τα οποία μεταβίβασε στις εν λόγω εταιρείες.