Πρασινίζουν τα κόκκινα δάνεια

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Παγίδα για τους δανειολήπτες αποτελεί η ανακοίνωση ότι μας έρχεται εκκαθαριστής των bad banks, των «κακών» τραπεζών, που όμως έχουν ακόμη στα συρτάρια τους δάνεια ύψους 9 δις ευρώ. Και πολλά από αυτά είναι κόκκινα. Πρόκειται λοιπόν για την ανώνυμη εταιρεία «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση ΑΕ», η οποία αναλαμβάνει την εκκαθάριση των bad banks με την απόφαση ΕΠΑΘ 182/1/4.4.2016 και κατ’εφαρμογή σχετικής διάταξης του ν. 4336/2015, με την οποία η Τράπεζα της Ελλάδος όρισε την εν λόγω εταιρεία ως Ειδικό Εκκαθαριστή για το σύνολο των υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση της περιουσίας τους και την επίτευξη υψηλότερων επιχειρησιακών στόχων, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.

Μεταξύ αυτών των «υψηλότερων σκοπών» περιλαμβάνονται και τα κόκκινα δάνεια που έχουν ακόμη στα συρτάρια τους οι κακές ελληνικές τράπεζες.

Οι μέτοχοι της συγκεκριμένης εταιρείας που αναλαμβάνει την ειδική διαχείριση διαθέτουν υψηλή τεχνογνωσία στα θέματα αυτά. Εκτός της PwC η ταυτότητα της οποίας είναι απολύτως γνωστή ιδιαίτερα σε θέματα ελέγχου, η Qualco είναι εταιρεία συστημάτων πληροφορικής και μπορεί να διαχειριστεί πλατφόρμες βάσεων δεδομένων, ενώ η σουηδική Hoist κατέχει ηγετικό ρόλο στις συνεργασίες με τράπεζες διεθνώς για τις αναδιαρθρώσεις δανείων. Η έδρα της τελευταίας είναι στη Σουηδία και εκεί διαθέτει και άδεια τράπεζας. Εκτός της Σουηδίας, η Hoist έχει παρουσία σε Γερμανία, Αυστρία, Ην. Βασίλειο, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ιταλία και Πολωνία.

Ο νέος εκκαθαριστής των κακών ελληνικών τραπεζών θα εξετάσει τα αρχεία 14 «κακών» ελληνικών τραπεζών με το  συνολικό ενεργητικό τους να πλησιάζει τα 10 δισ. ευρώ και για την ακρίβεια 9,6 δις ευρώ.

Η διεθνής κοινοπραξία δεν θα αγοράσει το χαρτοφυλάκιο των υπό εκκαθάριση τραπεζών, αλλά θέτει ως στόχο, μέσα από τη λειτουργική ενοποίηση των εκκαθαρίσεων, να επιτύχει καλύτερη διαχείριση των δανείων. Στην πορεία, ωστόσο, και εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες στις αγορές, θα εξεταστεί και η αγορά προβληματικών δανείων.

Το προβληματικό χαρτοφυλάκιο των υπό εκκαθάριση τραπεζών περιλαμβάνει τα «κακά» δάνεια των τραπεζών ΑΤΕ Βank, FBB, Probank, Proton Bank, T-bank, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και των συνεταιριστικών Αχαϊκή, Δωδεκανήσου, Ευβοίας, Λαμίας, Λέσβου-Λήμνου, Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, η άδεια της οποίας ανακλήθηκε στα τέλη του 2015 όταν απέτυχε να καλύψει την απαιτούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Πρόκειται στην ουσία για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων όλων των παραπάνω τραπεζών με σκοπό να αντληθούν κέρδη.

Έχει σημασία ότι ο εκκαθαριστής των κακών ελληνικών τραπεζών δεν μπορεί να πουλήσει, αλλά πρέπει να διαχειριστεί τα κόκκινα δάνεια αυτών των τραπεζών. Για να το κάνει αυτό όμως ο εκκαθαριστής θα πρέπει να μπει στη διαδικασία να καλέσει τους δανειολήπτες για να κάνουν νέα – και φυσικά πολύ πιο ευνοϊκή – ρύθμιση των δανείων τους. Κι εκεί κρύβεται η μεγάλη παγίδα για τους δανειολήπτες. Γιατί αν προσέλθουν για να ρυθμίσουν το δάνειό τους και υπογράψουν νέα ρύθμιση, αυτό που θα κάνουν ουσιαστικά είναι να κάνουν αναγνώριση της οφειλής που τους λέει η τράπεζα. Και η νέα σύμβαση θα έχει και δεύτερη παγίδα, που συνήθως είναι κρυμμένη στα ψιλά γράμματα. Τη δυνατότητα του εκκαθαριστή να πουλήσει το δάνειο σε distress funds.

Έτσι, με τις δύο αυτές παγίδες ο εκκαθαριστής θα επιχειρήσει να τελειώνει με τα κόκκινα δάνεια των κακών τραπεζών, χωρίς βέβαια να χάσουν είτε οι κακές τράπεζες, είτε ο ίδιος ο εκκαθαριστής. Και φυσικά, όλα θα πρέπει να λειτουργήσουν με σκοπό των όφελος των distress funds.

Για το λόγο αυτό, ο Σύλλογος Δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών Βόρειας Ελλάδας, καλεί τους δανειολήπτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε κάθε τέτοια προσέγγιση από πλευράς των κακών τραπεζών ή από τον εκκαθαριστή. Ποτέ καμία τράπεζα, ποτέ κανένας τέτοιου μεγέθους οικονομικός κολοσσός, δεν κινήθηκε με βάση το συμφέρον των δανειοληπτών. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι τα κέρδη τα δικά τους και των συνεργατών του. Και σε καμία περίπτωση δεν τους αφορά αν κάποιες χιλιάδες δανειοληπτών θα χάσουν τα σπίτια, τις επιχειρήσεις ή την ακίνητη περιουσία τους.