Η απάτη του ΤΠκΔ στις ρυθμίσεις κόκκινων δανείων

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Ρυθμίσεις ανακοίνωσε το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τα κόκκινα δάνεια των δανειοληπτών του δημοσίων υπαλλήλων. Αλλά οι ρυθμίσεις αυτές είναι ουσιαστικά μια απάτη και κρύβουν παγίδες.

Σύμφωνα με το παράδειγμα που έδωσε στη δημοσιότητα το ΤΠκΔ:

Δανειολήπτης με δάνειο 100.000 ευρώ, με υπολειπόμενη διάρκεια 20 ετών, και με ισχύον επιτόκιο εκτοκισμού 4,8%:

• Σήμερα πληρώνει δόση 649 ευρώ το μήνα, και με τις νέες ρυθμίσεις μπορεί να πληρώνει 390 ευρώ το μήνα (μέσω επιμήκυνσης κατά 10 έτη και μείωσης επιτοκίου σε 2,4%), δηλαδή θα έχει μείωση μηνιαίας δόσης κατά 259 ευρώ και συνολικό ετήσιο όφελος 3.108 ευρώ.

• Εάν ο εν λόγω δανειολήπτης λόγω χαμηλού οικογενειακού εισοδήματος ενταχθεί στην λύση που θα προβλέπει και πάγωμα του 30% του κεφαλαίου, τότε η μηνιαία δόση του μπορεί να φτάσει τα 273 ευρώ το μήνα, δηλαδή μηνιαίο όφελος από διαφορά δόσεων 376 ευρώ και ετήσιο όφελος 4.512 ευρώ.

Η πραγματικότητα είναι όμως πολύ διαφορετική και υποκρύπτει παγίδες.

Στην πρόταση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων θα πρέπει να τονιστούν ότι οι διαφορές που αναγράφουν μαθηματικά είναι σωστές. Αλλά επειδή οι αριθμοί ομιλούν θα πρέπει να τονίσουμε ότι λένε την μισή αλήθεια.

Διότι υπολογίζουν το τόκο με έτος 360 ημερών άρα επιπλέον 1.3889% ημερησίως. Τι σημαίνει αυτό ότι σε δάνειο 100.000 ευρώ διάρκειας 20 ετών και επιμήκυνση 10 έτη που συνεπάγεται 30 έτη σε σύνολο, δημιουργείται  καταχρηστικός τόκος ποσού 23.252 ευρώ το οποίο αυτόματα αυξάνει κρυφές επιπλέον 60  δόσεις του δανείου και από 360 δόσεις θα γίνει 420. Η δε επιμήκυνση αυξάνει το τόκο στο σύνολο του δανείου κατά 9.140 ευρώ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στις συμβάσεις του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων υπάρχει στον υπολογισμό του τόκου μια παράγραφος η οποία αναγράφει για μηνιαία επιβάρυνση της δόσης με υπόλοιπα τόκων της τάξης περίπου 2,20 ευρώ. Άρα, επιπλέον κόστος σε όλη τη διάρκεια του δανείου ποσού 792 ευρώ.

Επίσης, δεν μας λέει το ΤΠκΔ τι θα γίνει το 30% της οφειλής που θα παγώσει; Δεν μας λέει πώς και πότε θα πληρωθεί.

Η καλύτερη λύση είναι να γίνει εκκαθάριση των δανείων, να συμψηφιστούν στο υπόλοιπο οι καταχρηστικοί τόκοι, τα υπόλοιπα των τόκων και η εισφορά ν.128/75 (εάν δεν αποδίδεται) και το νέο υπόλοιπο που θα προκύψει να υπολογίζει τόκο έτους 365 ημερών και μήνα 30 ημερών άνευ υπόλοιπα τόκων και εισφοράς ν.128/75. Έτσι θα υπάρξει μείωση πραγματική και εξόφληση πραγματικών υποχρεώσεων του δανειολήπτη.