Κέρδη οι τράπεζες, φτώχεια τα νοικοκυριά

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Με περηφάνια οι τραπεζίτες ανακοινώνουν κέρδη των τραπεζών τους, τη στιγμή που όλο το χρόνο κλαίγονται, βγάζουν σπίτια σε πλειστηριασμούς, κάνουν κατασχέσεις, κυνηγούν, απειλούν και τρομοκρατούν τους δανειολήπτες. Κλαίγονται οι τραπεζίτες, αλλά ανακοινώνουν ότι οι τράπεζές τους έχουν γεμάτα ταμεία, κάτι που έγινε με τα λεφτά του ελληνικού λαού με τις τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις, ενώ όλο και περισσότερα νοικοκυριά περνούν καθημερινά το κατώφλι της απόλυτης φτώχειας.

Όπως ανακοινώθηκε, με καθαρά κέρδη 192 εκατ. ευρώ έκλεισε το εννεάμηνο για τον όμιλο Eurobank. Στο γ’ τρίμηνο, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 85 εκατ. ευρώ, από 46 εκατ. ευρώ το β΄ τρίμηνο και περιλαμβάνουν 55 εκατ. ευρώ κέρδη από την πώληση της Eurolife ERB.

Παράλληλα στα αποτελέσματα γ τριμήνου καταγράφεται:

-Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 0,3% έναντι του B΄ τριμήνου σε €389εκ.

-Αύξηση εσόδων από προμήθειες κατά 7,1% την ίδια περίοδο σε €76εκ.

-Μείωση λειτουργικών δαπανών στην Ελλάδα κατά 4,4%   σε ετήσια βάση

-Αύξηση οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 4,3% το Γ΄ τρίμηνο και κατά 24,9%1 το εννεάμηνο 2016

-Νέα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) στην Ελλάδα μειωμένα κατά 70% σε τριμηνιαία βάση

-Νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών σε αρνητικό έδαφος για 2ο συνεχόμενο τρίμηνο

-Κόστος πιστωτικού κινδύνου 1,9% το Γ΄ τρίμηνο 2016

-Αύξηση των καταθέσεων κατά €394εκ. το Γ΄ τρίμηνο και €1,9δισ. το εννεάμηνο

-Μείωση της χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα κατά €6,0δισ. από τον Ιούνιο έως σήμερα

-Οργανική ενίσχυση των κεφαλαίων κοινών μετοχών κατά 70 μονάδες βάσης το εννεάμηνο 2016

-Συνεχιζόμενη κερδοφορία των διεθνών δραστηριοτήτων: Καθαρά κέρδη €25εκ. το Γ΄ τρίμηνο

Την ίδια στιγμή, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι στα 14 εκατ. ευρώ έφτασαν τα καθαρά κέρδη της το 9μηνο του 2016 έναντι ζημίας 621 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε κέρδος 31 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο 2016 από κέρδος 20 εκατ. ευρώ το β’ τρίμηνο 2016 (το τελευταίο συμπεριλάμβανε μη επαναλαμβανόμενο κέρδος χρηματοοικονομικών πράξεων €77 εκατ.). Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων το γ’ τρίμηνο 2016 επέδειξαν ανθεκτικότητα, φτάνοντας τα €290 εκατ. σε επαναλαμβανόμενη βάση, ενώ εξαιρώντας τα κέρδη  χρηματοοικονομικών πράξεων διαμορφώθηκαν στα €280 εκατ., υψηλότερα κατά 6% σε ετήσια και 10% σε τριμηνιαία βάση. Στην Ελλάδα, το αντίστοιχο επαναλαμβανόμενο αποτέλεσμα ήταν €278 εκατ., σταθερό σε τριμηνιαία βάση. Τα οργανικά έσοδα του Ομίλου (καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών) συνιστούν το 95% των επαναλαμβανόμενων καθαρών εσόδων το 3ο 3μηνο 2016, αυξημένα 7% ετησίως και 1% σε τριμηνιαία βάση.

Για το 9μηνο, τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου ανήλθαν σε €844  εκατ. ή €794 εκατ. εξαιρουμένων των κερδών από χρηματοοικονομικές πράξεις, δηλαδή σταθερά  σε ετήσια βάση  ή 3% υψηλότερα αντιστοίχως έναντι του 9μήνου 2015. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι προβλέψεις δανείων το γ’ τρίμηνο 2016 συνέχισαν την πορεία αποκλιμάκωσης και διαμορφώθηκαν σε 242 εκατ. ευρώ, έναντι 265 εκατ. ευρώ το β’ τρίμηνο και 289 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2016. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε στο 123% το Σεπτέμβριο 2016 από 127% τον Ιούνιο 2016. Τα κόκκινα δάνεια, σε ετήσια βάση, κατά €1,1 δισ., ενώ τριμηνιαίως ήταν €0,2 δισ. χαμηλότερα.

Οι τράπεζες λοιπόν, που συνεχώς κραυγάζουν ότι απειλούνται με πτώχευση αν δεν ξεπουλήσουν τα κόκκινα δάνεια στα αρπακτικά των distress funds, αν δεν βγάλουν στον πλειστηριασμό και δεν κατασχέσουν τα σπίτια και τις περιουσίες των δανειοληπτών, παρουσιάζουν με περηφάνια τα κέρδη τους. Με καθαρά κέρδη 192 εκατ. η Eurobank  και στα 14 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη της Πειραιώς οι τράπεζες όπως και οι εταιρείες ενημέρωσης (εισπρακτικές), τα δικηγορικά γραφεία, οι δικηγορικές εταιρείες που ασχολούνται με τα κόκκινα δάνεια, παρουσιάζουν κέρδος. Κι αυτό αποδεικνύει ότι στην Ελλάδα στήθηκε μια μεγάλη βιομηχανία με τις ευλογίες των 300 βουλευτών μας που δεν λένε κουβέντα γι αυτό, που θυσίασαν, θυσιάζουν και θα θυσιάζουν τους μισούς και παραπάνω Έλληνες. Πάντα για να σώσουν τη χώρα και τους πολίτες της, οι οποίοι συνεχώς πληρώνουν δάνεια και φόρους, αλλά σωτηρία δεν βλέπουν. Και δεν θα δουν αν δεν απαλλαγούν μια και καλή από όλους αυτούς τους απατεώνες που ζουν σαν παράσιτα από τον καθημερινό κόπο και τον αγώνα των Ελλήνων πολιτών. Τους Έλληνες που τους επέβαλαν οι πολιτικοί του τόπου να σώσουν τις τράπεζες, και το ευχαριστώ είναι ότι συνεχίζουν να τους κυνηγούν με διάφορα νομικά τεχνάσματα για να τους πάρουν και τα σπίτια και τις περιουσίες.